ENERGIAPUUN KORJUUTEHTÄVÄT

1. Suomella on tavoitteena lisätä metsähakkeen käyttöä 2010 mennessä?

2 milj. m3
5 milj. m3
7 milj. m3


2. Mikä on pelletin ensisijainen raaka-aine?

hakkuutähde
sahanpuru
kokopuuhake
kutterinlastu

3. Yksi kuorellinen kiintokuutiometri (m3) vastaa?

1,5:ta irtokuutiometriä
2:ta irtokuutiometriä
2,5:ta irtokuutiometriä
3:a irtokuutiometriä


4. Kannattava hakkuutähteiden kerääminen vaatii vähintään?

150 m3/ha ainespuukertymän
200 m3/ha ainespuukertymän
250 m3/ha ainespuukertymän


5. Mitkä ovat hakkeen tärkeimmät laatuominaisuudet?

kuutiopaino ja ikä
kosteus ja palakoko
syttymisnopeus ja tuhkanmäärä


6. Mikä on hakerangan maksimi varastointiaika raaka-ainehävikin takia?

kaksi vuotta
kolme vuotta
neljä vuotta


7. Millä tavoin voidaan vähentää ravinteiden poistumista hakkuutähteiden mukana?

hakkuutähteet kasataan erityisen suuriin kasoihin
hakkuutähteet kerätään heti hakkuun jälkeen
hakkuutähteiden annetaan kuivua palstalla


8. Mikä hakkurityyppi soveltuu parhaiten hakkuutähteen haketukseen?

rumpuhakkuri
laikkahakkuri
ruuvihakkuri

 

Vastaukset