KASVINTUNNISTUS 1

1. 

mustikka
vaivero
variksenmarja
juolukka


2. 

harmaaporonjäkälä
palleroporonjäkälä
harmaapikaritorvijäkälä
jauhepikaritorvijäkälä


3. 

karhunsammal
seinasammal
kerrossammal
sulkasammal


4. 

metsämansikka
metsätähti
lillukka
punakonnanmarja


5. 

metsäalvejuuri
kotkansiipi
hiirenporras
metsäimarre


6. 

kullero
lehtokuusama
sinivuokko
kevätlinnunherne


7. 

sulkasammal
seinäsammal
kerrossammal
metsäliekosammal


8. 

metsäorvokki
vanamo
käenkaali
sinivuokko

 

Vastaukset