KASVINTUNNISTUS 3

1. 

harmaaporonjäkälä
jauhepikaritorvijäkälä
harmaapikaritorvijäkälä
palleroporonjäkälä


2. 

katinlieko
riidenlieko
keltalieko
yövilkka


3. 

tähtitalvikki
nuokkutalvikki
keltatalvikki
pikkutalvikki


4. 

hiirenporras
isoalvejuuri
kotkansiipi
metsäalvejuuri


5. 

kielo
kalliokielo
metsätähti
vanamo


6. 

suopursu
suokukka
mäntykukka
muurain


7. 

vaivero
juolukka
mustikka
variksenmarja


8. 

kultapiisku
rohtotädyke
metsämaitikka
rätvänä

 

Vastaukset