KASVINTUNNISTUS 7

1. 

pikkutalvikki
valkolehdokki
yövilkka
vilukko


2. 

terttualpi
ruohokanukka
rätvänä
ranta-alpi


3. 

sulkasammal
korpikarhunsammal
seinäsammal
punainen rahkasammal


4. 

maariankämmekkä
vilukko
yövilkka
valkolehdokki


5. 

nuokkutalvikki
tähtitalvikki
keltatalvikki
isotalvikki


6. 

seinäsammal
sulkasammal
kerrossammal
korpikarhunsammal


7. 

puolukka
mustikka
juolukka
sianpuolukka


8. 

harmaaporonjäkälä
palleroporonjäkälä
harmapikaritorvijäkälä
pilkkunahkajäkälä

 

Vastaukset