METSÄN UUDISTAMISEN KYSYMYKSET

1. Mikä on taloudellisesti järkevin metsikön uudistamisjärjestys?

yli-ikäiset - vajaatuottoiset - uudistuskypsyyden saavuttaneet
uudistuskypsyyden saavuttaneet - vajaatuottoiset - yli-ikäiset
vajaatuottoiset - yli-ikäiset - uudistuskypsyyden saavuttaneet


2. Mitkä ovat puuston uudistamiskypsyyden kriteerit?

pituus ja keskiläpimitta
pohjapinta-ala ja pituus
pohjapinta-ala ja ikä
ikä ja keskiläpimitta
ikä ja pituus


3. Millaisille kohteille äestys ei sovellu?

kuivahkoille kankaille
vedenvaivaamille maille
tuoreille kankaille


4. Mitä vaikutuksia kulotuksella on?

maan ph laskee
maan ph nousee
maan lämpöolosuhteet heikkenevät


5. Millainen on taimen kehitykselle edullinen istutuskohta?

muokkausvaon reuna
istutuskuoppa
pintahumus


6. Mitkä ovat eri puulajien suositeltavat istutustiheydet?

kuusi: 1800 kpl/ha, rauduskoivu: 1600 kpl/ha, mänty: vähint. 2000 kpl/ha
kuusi: 2000 kpl/ha, rauduskoivu: 1800 kpl/ha, mänty: 1600 kpl/ha
kuusi: 1600 kpl/ha, rauduskoivu: 1400 kpl/ha, mänty: 1800 kpl/ha


7. Milloin on heinäntorjunnan paras ajankohta?.

kesäkuun alussa
heinäkuun lopulla
elokuun lopulla


8. Monta puuta hehtaarille vähintään on jätettävä uudistamishakkuun yhteydessä

11
9
7
5
3


Vastaukset