Oppimateriaali

takaisin

| Kannattava puuntuotanto | Maisemanhoito |

| Metsäekologia | Metsän uudistaminen | Metsästys |

 | Metsänhoidon suositukset | Metsänmittaus | Metsälön talous |
| Metsäkoneet | Metsäpolitiikka | Opaskasvit


Oppimateriaali osassa on eri metsätalouden perustutkinnon opintojaksoihin liittyvää verkko-oppimateriaalia. Oppimateriaali koostuu hypertekstistä, kuvista, videoista sekä opintojaksoittaisesta viitemateriaalista. Viitemateriaali sisältää kirjallisuusviitteet ja linkkejä internetin lähteisiin aihealueittain.