PUURAAKA-AINE 1, tehtävät 1-10

RUNKOPUUN ANATOMINEN RAKENNE

Parhaiten puun rakennetta ja ominaisuuksia voidaan tutkia kolmea eri leikkuusuuntaa vasten. Leikkuusuunnat ovat : poikkileikkaus, säteen suuntainen leikkaus ja tangentin suuntainen leikkaus.

1. Mikä on leikkaussuunta ? Leikkaus sijaitsee puun pinnan ja ytimen välissä.

poikkileikkaus
sädeleikkaus
tangenttileikkaus


2. Mikä on leikkaussuunta ? Leikkaus on puun pinnasta puun ytimeen.

poikkileikkaus
sädeleikkaus
tangenttileikkaus


3. Mikä on leikkaussuunta ? Leikkaus on kohtisuoraan puun soluja ( syitä ) vastaan.

poikkileikkaus 
sädeleikkaus
tangenttileikkaus


 

Puu koostuu lähes yksinomaan soluista. Puusolut jaetaan kahteen ryhmään. Jako tapahtuu pääsääntöisesti niiden toimintojen perusteella.

4. Tylppysolujen eli parenkyymisolujen tärkein tehtävä on?

varastoida ravintoa pintapuuhun 
varastoida ravintoa sydänpuuhun
puun mekaaninen tukeminen
pihkan tuottaminen
mahlan tuottaminen


5. Suippusolujen eli prosenkyymisolujen tärkein tehtävä on?

puun mekaaninen tukeminen
johtaa sydänpuussa vettä ja siihen liuenneita ravintoaineita
johtaa pintapuussa vettä ja siihen liuenneita ravintoaineita
solujen jakauduttua puu kasvaa paksuutta
solujen jakauduttua puu kasvaa pituutta


 

Vuosilustolla tarkoitetaan yhden kasvukauden aikana syntynyttä puuainetta. Yksi vuosilusto sisältää yhden vaalean ja yhden tumman renkaan.

6. Tumma rengas kasvaa?

kesällä
syksyllä
keväällä


7. Vaalea rengas kasvaa?

kesällä
syksyllä
keväällä


Solu muodostuu soluseinämästä ja soluontelosta. 

8. Vuosiluston tumman renkaan tummuus johtuu?

pihkasta tai mahlasta
tumman renkaan omasta väriaineesta
soluseinämän paksuudesta
suuresta soluontelosta


Useilla trooppisilla puulajeilla ei ole havaittavia vuosirenkaita. 

9. Tasavärisyys johtuu?

puilla ei ole pihkaa eikä mahlaa
tietty väriaine puuttuu
vähäiset vuodenaikojen vaihtelut
sademetsien luonnonvaraisten metsien ikää ei tarvitse määritellä

10. Mikä seuraavista puulajeista kasvattaa ohuimpia vuosirenkaita?

haapa
mänty
leppä
kataja

 

Vastaukset