PUURAAKA-AINE 7, tehtävät 1-10

Puun vikaisuus

Runkopuun viat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: 
1. Runkoviat
2. Puuaineen viat

1. Mutkat, lenkoudet, epäpyöreydet yms. ovat?

runkovikoja (ulkoisia vikoja)
puuaineen vikoja (sisäisiä vikoja)

 

2. Laho, reaktiopuu (lyly), halkeamat jne. ovat?

runkovikoja (ulkoisia vikoja)
puuaineen vikoja (sisäisiä vikoja)

3. Missä vaiheessa esim. järeän mäntypuun viat ”muuttuvat” haitallisiksi?

puu on ns. kannollaan
puu on varastossa
puu on kaukokuljetuksessa
puu on sahapöydällä

 

4. Mikä seuraavista samankokoisista sisäoksista on pahin?

tuore oksa
laho oksa
kuiva oksa

 

5. Mikä seuraavista vioista on tärkein syy sahatavaran laatuluokan alentamiseen?

lenkous
lahoisuus
oksaisuus
hyönteisten aiheuttamat viat

6. Kemiallisessa puunjalustuksessa oksat aiheuttavat?

kemikaalien kulutusta
ei mitään oleellista
oksat ovat hyödyksi – saadaan lujempaa paperia

 

7. Mekaanisessa kuidutuksessa oksat aiheuttavat?

ei mitään oleellista
massan huomattavaa hävikkiä
energian kulutusta

8. Kallistuneille havupuille syntyy tyvipäähän lylyä eli janhusta.
Lyly kehittyy?

kallistuman puolelle
kallistuman vastakkaiselle puolelle 

 

9. Kallistuneille lehtipuille syntyy tyvipäähän vetopuuta.
Vetopuu kehittyy?

kallistuman puolelle
kallistuman vastakkaiselle puolelle

 

10. Mitä seuraavista vioista jopa toivotaan? 

poikaoksa
sydänhalkeama
huolema
kierteisyys
visa

 

Vastaukset