PUURAAKA-AINE 1, tehtävät 11-20

RUNKOPUUN ANATOMINEN RAKENNE

11. Mitkä seuraavista Suomen ympäristöolosuhteista vaikuttavat eniten saman ikäisille puille vuosilustojen paksuuteen?

maaperä
edellisen talven kylmyys
kasvukauden lämpötila
kasvukauden sademäärä


12. Puun iän lisääntyessä vuosilustojen paksuus ytimestä puun pintaan päin?

pienenee
pysyy samana
suurenee

13. Puun pituuskasvuun ja paksuuskasvuun ei ole mitään vaikutusta edellisen kasvukauden sääolosuhteilla?

oikein
väärin

 

14. Havupuiden neulasmassalla on suuri merkitys paksuus ja pituuskasvuun?

oikein
väärin


15. Primaariset ydinsäteet alkavat kasvunsa?

ytimestä
jällestä
kuoresta
nilasta

16. Sekundaariset ydinsäteet alkavat kasvunsa?

ytimestä
jällestä
kuoresta
nilasta


17. Ydinsäteiden tehtävä on?

kyllästysaineet imeytyvät puun sisäosiin
puu kuivuu paremmin
kaasuaineenvaihdunta puun sisäosien ja puun pintaosien välillä


18. Ydinsäteet ovat muodostuneet?

tylppysoluista
vesisoluista
suippusoluista
rauhassoluista


19. Pihkatiehyellä tarkoitetaan puun solujen välissä olevaa putkea. Putkea ympäröivät pihkaa tuottavat solut. Nämä solut ovat nimeltään?

tylppysoluista
vesisoluista
suippusoluista
rauhassoluista

20. Traumaattisilla pihkatiehyeillä tarkoitetaan?

sairaita pihkatiehyeitä
suuria pihkavarastoja puun rungossa ns. pihkataskuja
puun vaurioitumisen yhteydessä syntyneitä uusia pihkatiehyeitä

 

Vastaukset