PUURAAKA-AINE 1, tehtävät 21-26

RUNKOPUUN ANATOMINEN RAKENNE

Runkopuussa syiden suuntaiset pihkatiehyet ovat pitkiä esim. männyllä keskipituutena voidaan pitää n. 50cm.

21. Miksi pihkatiehyeputkistot eivät ole koko rungon pituisia yhtenäisiä putkistoja?

mekaanisia vaurioita ei voi tulla puun latvaosaan
rungossa ei ole pihkatiehyeitä oksien kohdalla
mekaanisen vaurion sattuessa puu ei voi valuttaa koko pihkavarastoaan


22. Mikä on pihkan ensisijainen tehtävä?

peittää puun saamat vauriot ja estää esim. lahottajasienien pääsyn puun soluihin
kasvava puu kestää esim. taivutuslujuutta hyvin
pihka estää sydänpuun lahoamisen

Lehtipuiden soluja ovat mm. putkisolut ja tylppysolut

23. Putkisolujen tehtävä on?

tukea puun runkoa
varastoida lehdistä tulleita yhteyttämistuotteita
kuljettaa vettä ja siihen liuenneita ravintoaineita

 

24. Tylppysolujen tehtävä on?

tukea puun runkoa
varastoida ravintoa
kuljettaa vettä ja siihen liuenneita ravintoaineita


25. Koivun mahlaa otetaan?

sydänpuusta
nilasta
pintapuusta
juurista

26. Mahlaa voidaan juoksuttaa keväällä kun nestevirta kulkee?

juurista latvaan päin
latvasta juuriin päin


Vastaukset