PUURAAKA-AINE 2, tehtävät 1-9

Juurten, oksien, lehtien ja neulasten anatominen rakenne

Juuripuussa on samat solut kuin rungossa, mutta niiden esim. runsaussuhteet voivat olla erilaisia kuin runkopuussa.

1. Männyn ja kuusen juuripuussa?

pihkatiehyeitä on vähemmän kuin runkopuussa
pihkatiehyeitä on enemmän kuin runkopuussa
pihkatiehyeitä on saman verran kuin runkopuussa
männyllä on mutta kuusella ei ole pihkatiehyeitä


2. Kivennäismaalla kuusen juuristo on suhteellisen syvällä?

oikein
väärin

 

3. Soilla kotimaisten puulajien juuristo on erityisen pinnallinen?

väärin
oikein

 

4. Mikä seuraavista puulajeista kasvattaa myöhäisjuuria?

mänty
koivu
leppä
kuusi

Oksien anatominen rakenne on jokseenkin samanlainen kuin runkopuulla. Kylläkin eri solujen mittasuhteet saattavat vaihdella huomattavasti.

5. Oksien solut ovat?

huomattavasti lyhyemmät kuin runkopuulla
huomattavasti pitemmät kuin runkopuulla
saman pituisia kuin runkopuulla

6. Pihkatiehyeitä on männyn ja kuusen oksissa?

enemmän kuin runkopuussa
vähemmän kuin runkopuussa
yhtä paljon kuin runkopuussa


7. Oksien ylä – ja alapuolelle syntyy jännitystä?

alapuolelle on vetojännitys ja yläpuolella on puristusjännitys
yläpuolella on vetojännitys ja alapuolella puristusjännitys


8. Männyn runkoon ja männyn oksaan kehittyy puristusjännityksen puolelle?

lylyä
vetopuuta
pahka


9. Koivun runkoon ja koivun oksaan kehittyy vetojännityksen puolelle?

pahka
vetopuuta
lylyä

 

Vastaukset