PUURAAKA-AINE 2, tehtävät 10-18

Juurten, oksien, lehtien ja neulasten anatominen rakenne

Juuripuussa on samat solut kuin rungossa, mutta niiden esim. runsaussuhteet voivat olla erilaisia kuin runkopuussa.

10. Rangan vaihdoksella tarkoitetaan?

taimien varttamista oksalla
uudistusalueella puulajin vaihdosta
rungon katkettua oksasta kehittyy uusi runko


11. Myöskin neulasissa ovat?

nila
jälsi
pihkatiehyt
nila, jälsi ja pihkatiehyt 

 

12. Neulaset ja lehdet poikkeavat ulkomuodoltaan. Niillä on myös täysin erilainen tehtävä?

väärin
oikein

 

13. Varsinainen lehden pituuskasvu tapahtuu?

välikasvutoiminnan toiminnasta
laitakasvusolukon toiminnasta

 

Kun suoritetaan puun nuoruusvaiheessa silmukarsinta (oksat poistetaan jo ennen niiden syntymistä)

14. Paksuuskasvu puun yläosassa?

suurenee
vähenee
pysyy samanlaisena

15. Paksuuskasvu puun alaosassa?

suurenee
vähenee
pysyy samanlaisena


16. Silmukarsinnasta johtuen päärangan neulasten pituus?

lyhenee
pitenee
ei ole vaikutusta


17. Sulkeutuneessa metsässä puilla on juuriyhteys. Juuriyhteys voi aiheuttaa seuraavan haitan?

havupuista menee pihkaa lehtipuihin
lehtipuista menee mahlaa havupuihin
syntyy solumutaatioita
lahottajasienet siirtyvät puusta toiseen


18. Puiden juurista puuttuu ydin?

oikein 
väärin

 

Vastaukset