PUURAAKA-AINE 3, tehtävät 1-10

Uusien solujen syntyminen sekä niiden tehtävät puun eri osissa.

Puuaineen ulkopuolella, säteen suuntaisesti, on ensimmäisenä jälsikerros, nilakerros ja ulommaisena kuorikerros.

1. Puun paksuuskasvu tapahtuu?

jälsikerroksessa 
nilakerroksessa
kuorikerroksessa
puuaineen uloimmalla kehällä

Paksuuskasvun ensivaihe alkaa siitä, kun solut jakautuvat. Toisessa paksuuskasvuvaiheessa solut laajenevat. Havupuiden kevätpuutrakeidit ( vesisolut ) laajenevat erityisen paljon kuten myös lehtipuiden putkisolut.


2. Näistä havupuiden kevätpuutrakeideista syntyy?

vuosiluston vaalea rengas
vuosiluston tumma rengas

Havupuiden muissa soluissa, joissa kehittyy parenkyymisoluja (tylppysolut) ja kesäpuun trakeideja (vesisolut), solut laajenevat vain vähän.

3. Näistä havupuiden kesäpuusoluista syntyy?

vuosiluston tumma rengas
vuosiluston vaalea rengas

 

4. Jälsikerros on muodostunut?

vesisoluista
tylppysoluista
putkisoluista

 

Nila muodostuu mm. siiviläsolukosta ja tylppysolukosta. Nilakerros huolehtii monellakin eri tavalla puun elintoiminnoista.


5. Nilan siiviläsolukon tehtävä on?

kuljettaa vettä ja siihen liuenneita ravintoaineita juurista kohti puun latvaa
siivilöidä juurista tulevan veden epäpuhtauksista
kuljettaa vettä ja ravintoaineita puun yläosista puun alaosiin
haihduttaa puun kuoreen tulevan ylimääräisen lämmön 

6. Nilan tylppysolukon tehtävä on?

kasvattaa jällen paksuutta
varastoida ravintoaineita
kerätä lämpö jota nilan siiviläsolukko luovuttaa
nilan tylppysolut jakaantuvat ja kasvattavat puun paksuutta

 

Soluseinämän huokosilla tarkoitetaan soluseinämässä olevia, kalvolla varustettuja, aukkoja.

7. Soluseinämässä olevan aukon pääasiallisin tarkoitus on?

veden ja ravinnon kuljetus sydänpuussa solusta toiseen
hapen kuljetus puun sisäosiin
pihkan tai mahlan kuljetus rungon eri osiin
vain nilassa ja jällessä veden ja ravinteiden kuljetus
pintapuussa, nilassa ja jällessä veden ja ravinteiden kuljetus

 

Trakeidit ( vesisolut ) ja niitä vastaavat solut kuolevat kun solukko ns. puutuu.


8. Puutumisen aiheuttaa?

kun solut saavuttavat tietyn iän
puun nilakerros ja jälsikerros kuolevat
solujen valmistama ligniini
veden tulon estyminen pintapuuhun

 

Solu koostuu soluontelosta ja soluseinämästä.

9. Puun tiheyteen vaikuttaa soluontelon suuruus?

oikein
väärin

 

10. Puun tiheyteen vaikuttaa soluseinämän paksuus?

oikein
väärin

 

Vastaukset