PUURAAKA-AINE 4, tehtävät 1-10

Puuaineen muuntautumisreaktioita

Esim. iäkkään männyn poikkileikkauksessa nähdään tumma sisäosa ja vaalea ulko-osa.

1. Tummaa sisäosaa kutsutaan?

väripuuksi
pihkapuuksi
sydänpuuksi
lylypuuksi

2. Vaaleaa ulko-osaa kutsutaan?

harmaapuuksi
kehäpuuksi
ulkopuuksi
pintapuuksi

3. Kuolleet solut sijaitsevat?

nilassa
jällessä
sydänpuussa
lylypuussa

 

4. Elävät solut sijaitsevat?

sydänpuussa
puun ytimessä
pintapuussa
puun kuoressa

 

Esim. iäkkään männyn ja iäkkään kuusen vaalea ulko-osa voidaan jakaa fysiologisen toiminnan kannalta ulompaan johtosolukkovyöhykkeeseen ja sisempään varastosolukkovyöhykkeeseen.


5. Johtosolukkovyöhykkeen tehtävä on?

kuljettaa vettä vesisoluissa (trakeideissa)
kuljettaa vettä tylppysoluissa (parenkyymisoluissa)
puun mekaaninen vahvistaminen
johtaa pihkaa puun sisäosiin 

6. Varastosolukkovyöhykkeen tehtävä on?

varastoida vettä vesisoluissa
valmistaa ja varastoida pihkaa tylppysoluissa
valmistaa ja varastoida ravintoaineita tylppysoluissa
puun mekaaninen vahvistaminen

 

Tumman sisäosan ja vaalean ulko – osan välillä on selvä kosteus ero ( esim. mänty )

7. Männyn tumma sisäosa on?

talvella kosteampaa kuin ulko –osa
kesällä kosteampaa kuin ulko – osa
aina kuivempaa kuin ulko – osa
aina kosteampaa kuin ulko – osa

 

8. Kummalla kotimaisella puulajilla ei ole selvää ulko- ja sisäosan välistä kosteuseroa?

koivu
kuusi

 

9. Esim. kotimaisen männyn tumma sisäosa on saanut värinsä?

veteen liuenneista ravinto aineista
uuteaineista esim. pihkasta
puun ytimestä vapautuneista väriaineista
puun nilakerroksesta vapautuneista yhteyttämistuotteista

 

10. Männyn tumman sisäosan tiheys verrattuna vaaleaan ulko-osaan?
 

tiheys on sama
vaalean ulko-osa tiheys on suurempi
tumman sisäosa tiheys on suurempi

 

Vastaukset