PUURAAKA-AINE 6, tehtävät 1-10

Puuaineen kosteus

1. Puun hygroskooppisuudella tarkoitetaan?

puu on lahonkestävää
puu on elastista
puu on lämpökäsitelty
puu on vettä imevä aine

2. Sorptiolla tarkoitetaan?

lämpökäsitellyn puun lujuutta
puu” imee” vesihöyryä ympäröivästä ilmasta
puu luovuttaa vesihöyryä ympäröivään ilmaan
se on yhteinen nimike kahdelle edelliselle tapahtumalle

3. Mitä tarkoitetaan puun syiden kyllästymispisteellä?

puussa on minimaalinen kosteussuhde
puussa on maksimaalinen kosteussuhde
puu on käsitelty kyllästysaineella epämääräisesti (pisteittäin)
puun kyllästäjä on saavuttanut eri syiden takia kyllästymispisteen

 

4. Puulaji ja lämpötila vaikuttavat siihen miten paljon puuaine ”imee ” tai luovuttaa vettä?

vain lämpötilalla on merkitystä
vain puulajilla on merkitystä
molemmilla on merkitystä
kummallakaan ei ole merkitystä

 

5. Puun syiden kyllästymispiste on kevätpuussa suurempi kuin kesäpuussa?

kyllä
ei
samansuuruinen 

6. Puun syiden kyllästymispiste on?

reaktiopuussa korkeampi kuin tavallisessa puussa
tavallisessa puussa korkeampi
reaktiopuussa ja tavallisessa puussa yhtä suuri

 

7. Puun kosteuden lisääntyessä?

sähkönjohtavuus lisääntyy
sähkönjohtavuus vähenee
sähkönjohtavuuteen kosteudella ei ole vaikutusta
sähkönjohtavuus lisääntyy vain kesäpuussa

8. Puun kosteuden lisääntyessä ?

puun lujuus suurenee
puun lujuus pysyy samana
puun lujuus heikkenee

 

9. Kun soluseinämä imee vettä puunsyiden kyllästymispisteeseen saakka?

soluseinämä kutistuu
soluseinämä laajenee
soluseinämän tilavuus pysyy samana
vain kevätpuun soluseinämä laajenee

 

10. Puuaineen saadessa vettä soluontelossa tapahtuu seuraavat muutokset? 

soluontelo pienenee
soluontelo suurenee
soluontelo pysyy entisen kokoisena
soluontelo pienenee, suurenee tai pysyy entisen kokoisena

 

Vastaukset