Tekijät

takaisin

Toteutus vuonna 2001-2002.

 

Oppimateriaalin tuottajat:

Anttonen Markku, PKKY

- Metsän mittaus
- Puuraaka-ainetehtävät

 

Gerlander Teuvo, PKKY

- Metsälön talous 
- Metsäpolitiikka

 

Kainulainen Seppo, PKAMK

- Bioenergia

- Energiapuun korjuu

- Metsän uudistaminen

- Opaskasvit

 

Lemmetyinen Jani, PKKY

- Maisemanhoito

- Metsäekologia

- Opaskasvit

 

Valokuvat:

Heikkinen Ilmo

- Opaskasvit

Lemmetyinen Jani, PKKY

- Maisemanhoito

- Metsäekologia

- Opaskasvit

Puhakka Asko, PKAMK

- Energiapuun korjuu

 

Piirroskuvat:

Tupu Vuorinen

- Etusivun kuva

Tiina Sallinen

- Energiapuun korjuu-, metsäekologia- ja maisemanhoidon piirroskuvat

 

Videot:

Kainulainen Seppo, PKAMK

- Äestys, kuusen istutus, kaivurilaikutus, kulotus, taimien laskenta, yhdistelmäkone

Timberjack Oy

- Hakkuutähteen paalaus, haketus, murskaus, metsäkuljetus, kaukokuljetus, koneellinen istutus, kuormaus, koneellinen energiapuun korjuu

 

Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kuvankäsittely:

Kainulainen Seppo, PKAMK

 

 

 

Aineiston käyttöoikeuden haltija:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,

yhteyshenkilö: Jyri Vuorinen, PKKY