ASTEVAIHTELU

 

KERTAA KIELITASOLLA 1 ASTEVAIHTELU, JOS OLET UNOHTANUT SEN! LÖYDÄT SEN KIELITASO 1 / KIELIOPPI.

 

VOKAALILOPPUISTEN SANOJEN ASTEVAIHTELU ON ERILAINEN KUIN KONSONANTTILOPPUISTEN SANOJEN JA E-LOPPUISTEN SANOJEN.

 

KONSONANTTI- JA E-LOPPUISET SANAT

JOS SANASSA ON ASTEVAIHTELU, SE ON "VÄÄRINPÄIN"

 

 1. -kas  -das

 

rikas rikkaat rikkaalla
rakas rakkaat rakkaalla
hidas hitaat hitaalla
puhdas puhtaat puhtaassa
 

 2.  -pas

 

saapas saappaat saappaassa
 

 3.  -ke

 

Sivun alkuun
liike liikkeet liikkeessä
lomake lomakkeet lomakkeessa
kaavake kaavakkeet kaavakkeessa
 

 4.  -te

 

tuote tuotteet tuotteessa
vaate vaatteet vaatteessa
peite peitteet peitteessä
 5.  -de
Sivun alkuun
kaide kaiteet kaiteessa
laude lauteet lauteella
 

 6.  -as  -äs /

 

 

-is

 

viisas viisaat viisaalla
pensas pensaat pensaassa
eräs eräät eräällä
kallis kalliit kalliilla
kaunis kauniit kauniissa
 

astevaihtelu:

 

varas varkaat varkaalla
lammas lampaat lampaalla
kinnas kintaat kintaassa
 

 7. -ton  -tön

 

Sivun alkuun
työtön työttömät työttömällä
rahaton rahattomat rahattomalla
koditon kodittomat kodittomalla
 

 8. -in

 

kaulin kaulimet kaulimella
avain avaimet avaimella
 

astevaihtelu:

 

vokaali + tin  /

 

vokaali + -din

 

soitin soittimet soittimella
viivoitin viivoittimet viivoittimella
leivänpaahdin leivänpaahtimet leivänpaahtimella
 

 9.  -nen

 

Sivun alkuun
nainen naiset naisella
suomalainen suomalaiset suomalaisella
 

10. -nut  -nyt

 

väsynyt väsyneet väsyneellä
hermostunut hermostuneet hermostuneella
 

11. -us -ys -os

 

a) usein konkreettiset asiat

 

rakennus rakennukset rakennuksessa
mainos mainokset mainoksessa
katos katokset katoksessa
kaulus kaulukset kauluksessa
 

b) usein "abstraktit" asiat

 

Sivun alkuun
rakkaus rakkaudet rakkaudessa
köyhyys köyhyydet köyhyydessä
 

Vertaa:

vanhus vanhuksella
vanhuus vanhuudessa
 

12. -ut -yt

 

ohut ohuet ohuessa
olut oluet oluessa
lyhyt lyhyet lyhyessä

 

Muista: kevät - keväät

 

KONSONANTTI- JA E-LOPPUISET SANAT MUUTTUVAT PALJON, JOTEN TÄMÄ ASIA ON VAIKEA, MUTTA TÄRKEÄ ! AINA, KUN OPIT UUDEN SANAN, OPETTELE SAMALLA SEN MONIKKO !

 

Tehtävä 1 Sivun alkuun
Tehtävä 2 Materiaalisivulle
Tehtävä 3