SUOMALAISTEN ELINIKÄ

 

Suomalaisten terveys paranee koko ajan, koska elintaso nousee ja terveydenhoito paranee. Suomalaisten elämäntavat myös paranevat. Lisäksi eläkeläisten terveys on parempi kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi suomalaisten elinikä nousee koko ajan. Hyvä terveys tarkoittaa myös sitä, että eläkeikä nousee. Tällä hetkellä suomalainen lähtee eläkkeelle keskimäärin 59-vuotiaana, mutta eläkeikä varmasti nousee tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suomalainen nainen elää keskimäärin 81-vuotiaaksi ja mies 74-vuotiaaksi. Naisten elinikä on yli EU:n keskiarvon, mutta miesten elinikä jää alle.

 

Millaisia terveysongelmia on tämän päivän Suomessa? Yksi suuri ongelma on se, että monet ihmiset ovat masentuneita. Masennus on sairaus, joka lisääntyi, kun Suomeen tuli korkea työttömyys.

 

Ne ihmiset, jotka ovat työssä, tekevät liikaa työtä. Stressi on sairaus, joka myös lisääntyy koko ajan. Alkoholi, lääkkeet ja huumeet ovat myös ongelma, sillä ihmiset käyttävät niitä väärin. Lapset ja nuoret polttavat tupakkaa ja juovat itsensä humalaan Suomessa useammin kuin muualla Euroopassa. Naisten tupakanpoltto ja alkoholinkäyttö lisääntyy myös koko ajan.

 

Liikalihavuus on myös terveysongelma Suomessa. Astma, diabetes ja keuhkoputkentulehdukset lisääntyvät koko ajan.

 

Jos ihminen haluaa olla terve, hänen on tärkeää syödä terveellistä ruokaa, lopettaa tupakanpoltto ja harrastaa liikuntaa.

 

Mielenterveysongelmat ovat selvästi lisääntyneet Suomessa. Henkinen kunto on terveydelle hyvin tärkeää. Naiset ovat henkisesti paremmassa kunnossa kuin miehet. Naiset puhuvat ongelmista ystävien kanssa. Miehet puhuvat vähemmän ongelmista ja tunteista.

 

Lisäksi eri ryhmät ovat erilaisia. Itä- ja Pohjois-Suomessa ihmiset sairastavat enemmän kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa.

 

Suomenruotsalaiset eivät sairasta niin paljon kuin suomalaiset. Hyvin koulutetut ihmiset sairastavat vähemmän kuin vähän koulutetut. Avo- tai avioliitossa olevat ihmiset eivät sairasta niin paljon kuin yksinäiset ihmiset. Ystävät, rakkaus ja sosiaalinen elämä ovat terveellisiä asioita!

 

Kuka on Suomessa tervein? Tervein on Länsi-Suomessa asuva suomenruotsalainen hyvin koulutettu avo- tai avioliitossa elävä nainen. Sairain on yksin elävä, vähän koulutettu pitkään työttömänä ollut itäsuomalainen mies. Hänellä on riski sairastua ja kuolla nuorena.

 

Huomio!

 

terve – terveempi – tervein

sairas – sairaampi - sairain

 

Lähteet: 

Evan raportti, eläkeikä nousee:
http://www.eva.fi/julkaisut/raportit/siirtolaisuus/luku3.htm

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote suomalaisten terveydestä:
http://www.vn.fi/stm/suomi/hao/tiedotteet/haotiedote2041.htm

 

Sivun alkuun

Käännä uudet sanat:

 1. elinikä – eliniät

 2. terveys – terveyden – terveyttä

 3. elintaso

 4. nousta <-> laskea

 5. terveydenhoito - hoidot

 6. elämäntapa - elämäntavat

 7. eläkeläinen

 8. eläke – eläkkeet

 9. lähteä / jäädä eläkkeelle

 10. keskimäärin

 11. tulevaisuudessa <-> menneisyydessä

 12. keskiarvo

 13. työttömyys  - työttömyyden

 14. johtua

 1. masennus – masennuksen

 2. olla masentunut

 3. humala = ”känni”

 4. liikalihavuus – lihavuuden = ylipaino

 5. harrastaa – minä harrastan – hän harrastaa

 6. liikunta - liikunnat

 7. mielenterveys – terveyden

 8. henkinen = psyykkinen <-> fyysinen

 9. kunto – olla kunnossa

 10. tunne - tunteet

 11. koulutettu – koulutetut

 12. yksinäinen

 13. riski

Keskustelutehtävä:

 

 1. Millaisia ovat terveelliset elämäntavat ja terveelliset ruokailutottumukset? Tehkää lista.
 2. Kuinka terveellisesti sinä elät? Mitä asioita haluaisit elämätavoissasi parantaa?
 3. Miksi itäsuomalaiset ovat sairaampia kuin länsisuomalaiset? Mitä luulet?
 4. Miksi yksin elävä on keskimäärin sairaampi kuin parisuhteessa elävä? Mitä luulet?
 5. Mistä mielenterveysongelmat usein johtuvat? Mitä voi tehdä, jos on ongelmia?
 6. Käykää tutustumassa mielenterveystoimistoon. Pyytäkää hoitajaa kertomaan työstään.

 

Tehtävä 1 Sivun alkuun
Tehtävä 2 Materiaalisivulle
Tehtävä 3
Tehtävä 4
Tehtävä 5