SISÄPAIKALLISSIJAT

 

INESSIIVI -> jokin on sisässä (suljettu paikka), -ssa -ssä

ELATIIVI -> pois jostakin, -sta -stä

ILLATIIVI -> menee sisään, mihin = minne

 

1. -SSA -SSÄ; INESSIIVI -> jokin on sisässä (suljettu paikka)

 

MISSÄ ?
Minä olen koulussa.
Pekka on sairaala
ssa.
Tiina on sauna
ssa.

 

MUISTA ASTEVAIHTELU!

 

kauppa - kaupat - kaupassa
 

 

 

 

Tiina on pankissa.
Liisa on luo
kassa.
Kattila on kaa
pissa.
pankki - pankit - pankissa
luokka - luokat - luokassa
kaappi - kaapit - kaapissa
TÄMÄ - TÄSSÄ
TUO - TUOSSA
SE - SIINÄ

 

Lapsi on tässä isossa luokassa.
Pekka on
tuossa isossa sairaalassa.
Tiina on
siinä kuumassa saunassa.

 

HUOMIO !

 

KÄYDÄ + -SSA, JOS OLET SISÄLLÄ:
Käydä (kun menet johonkin ja tulet takaisin)

 

Minä käyn kaupassa.
Sinä
käyt postissa.
Hän
käy kaupassa.
Me
käymme uimahallissa.
Te
käytte City Marketissa.
He
käyvät kirkossa joka sunnuntai.
Alkuun, Tehtävät
2. -STA -STÄ  ELATIIVI, pois jostakin

 

MISTÄ ?

 

Lapsi tulee koulusta.
Pekka tulee sairaala
sta.
Tiina tulee sauna
sta.

 

MUISTA ASTEVAIHTELU!

 

Tiina tulee pankista. (POIS)
Liisa tulee luoka
sta. (POIS)
Otan kirjat lauku
sta. (POIS)

 

TÄMÄ - TÄSTÄ
TUO - TUOSTA
SE - SIITÄ !!

 

Tiina tulee tästä isosta pankista.
Liisa tulee
tuosta isosta sairaalasta.
Pekka tulee
siitä isosta sairaalasta.
Alkuun, Tehtävät
HUOMIO !

 

A) PITÄÄ + -STA
Minä pidän suklaasta.
Sinä
pidät mehusta.
Hän
pitää oluesta.
Me
pidämme tästä hyvästä kirjasta.
Te
pidätte suomen kielestä.
He
pitävät tuosta kauniista ja isosta talosta.

 

B) OLLA KIINNOSTUNUT + -STA
Olen kiinnostunut venäläisestä kulttuurista.
Olen kiinnostunut urheilu
sta.
Sinä
olet kiinnostunut urheilusta.
Sinä olet kiinnostunut tuo
sta kauniista tytöstä.
Me
olemme kiinnostuneet stä talosta.

 

C) PEKASTA = PEKAN MIELESTÄ
MINUSTA = MINUN MIELESTÄNI suomen kieli on vaikeaa.
SINUSTA = SININ MIELESTÄSI suomen kieli on helppoa.
HÄNESTÄ = HÄNEN MIELESTÄÄN City Market on hyvä kauppa.
MEISTÄ = MEIDÄN MIELESTÄMME talvi on hyvä vuodenaika.
TEISTÄ = TEIDÄN MIELESTÄNNE talvi on ikävä vuodenaika.
HEISTÄ = HEIDÄN MIELESTÄÄN kesä on kaunis vuodenaika.

 

Alkuun, Tehtävät
3. MIHIN = MINNE ? ILLATIIVI (menee sisään)

 

A) -vokaali + n
B) -H + vokaali + n
C) -seen

 

Menen kouluun. Panen kirjat laukkuun.
Astronautti lentää kuu
hun.
Menen makuuhuonee
seen.

 

HUOMIO! ILLATIIVISSA EI OLE ASTEVAIHTELUA!!

 

A) vokaali +n
- YHDEN VOKAALIN JÄLKEEN
KOULUUN
PANKKI
IN
POSTI
IN
KAUPPA
AN
B) h + vokaali + n
- KAHDEN VOKAALIN JÄLKEEN
Kissa menee PUUHUN.
Kirja putoaa MAAHAN.
C) -seen
E-LOPPUISET SANAT
Menen VENEESEEN.
Menen OLOHUONEESEEN.

 

Alkuun

KONSONANTTILOPPUISET SANAT:

 

A) Jos yksi vokaali
venäläinen - venäläiset - venäläiseen
lämmin - lämpimä
t - lämpimään
puhelin - puhelime
t - puhelimeen
B) Jos kaksi vokaalia:
kaunis - kauniit - kauniiseen
vieras - vieraat - vieraa
seen
rikas - rikkaat - rikkaa
seen

 

TÄMÄ - TÄHÄN
TUO - TUOHON
SE - SIIHEN

Alkuun

SUOMEN KIELESSÄ ON PALJON VERBEJÄ, JOIDEN JÄLKEEN TULEE AINA ILLATIIVI, ESIMERKIKSI KAKSI SEURAAVAA VERBIÄ:
A) TUTUSTUA
Haluan tutustua THAIMAALAISEEN NAISEEN.
Poika tutustuu tuohon
KAUNIISEEN TYTTÖÖN.
B) PUKEUTUA
Pukeudun tähän LYHYEEN HAMEESEEN.
Pukeudun tuohon
LÄMPIMÄÄN TAKKIIN.
PRONOMINIT SISÄPAIKALLISSIJOISSA

 

minä - minussa - minusta - minuun
sinä - sinussa - sinusta - sinu
un
hän - hänessä - hänestä - häne
en
me - meissä - meistä - mei
hin
te - teissä - teistä - tei
hin
he - heissä - heistä - hei
hin
sinussa (tai sinulla) on flunssa
pidän sinusta
tutustun sinuun

 

TEHTÄVÄT:

Alkuun
Tehtävä 1 Tehtävä 6 Materiaali sivulle
Tehtävä 2 Tehtävä 7
Tehtävä 3 Tehtävä 8
Tehtävä 4 Tehtävä 9
Tehtävä 5