YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

Suomessa yhdistys on helppo perustaa. Yhdistyksessä täytyy olla vähintään kolme yli 15-vuotiasta ihmistä. Ulkomaalaiset voivat myös perustaa Suomessa yhdistyksen tai olla yhdistyksessä jäsen samalla tavalla kuin suomalainen. Yhdistyslaki sanoo vain, että yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan täytyy asua Suomessa. Tähän voi hakea poikkeusta Patentti- ja rekisterihallitukselta. Se tarkoittaa, että yhdistys voi hakea muutosta tähän sääntöön.

 

Yhdistyksen perustaminen on helppoa, mutta ensin täytyy olla syy perustaa yhdistys. Mitä yhdistys tekee? Kuinka monta ihmistä yhdistyksessä on? Ketkä ovat yhdistyksen hallituksessa? Mitkä ovat yhdistyksen säännöt? Tämän jälkeen jäsenet voivat tilata yhdistyksen perustamislomakkeen ja kirjoittaa tiedot siihen. 

 

Lomakkeen voi tilata tai hakea itse Patentti- ja Rekisteritoimistosta tai maistraatista tai ladata tietokoneellesi Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta . Yhdistyksen perustamisasiakirjat ovat  perustamislomake, ensimmäisen kokouksen pöytäkirja ja yhdistyksen säännöt. Niitä täytyy olla kolme kappaletta. Ne voi viedä tai lähettää Patentti- ja Rekisteritoimistoon tai maistraattiin. 

 

Aatteellinen yhdistys

 

Yhdistyksen tarkoitus on aatteellinen. Se tarkoittaa, että yhdistys tekee jotakin hyödyllistä jonkin asian puolesta. Aatteellinen yhdistys voi esimerkiksi tehdä jotakin oman kielen, kulttuurin tai uskonnon puolesta. Liikuntaharrastus on usein yhdistyksen toiminnan tarkoitus. 

 

Aatteellisia yhdistyksiä ovat myös poliittiset puolueet, työmarkkinajärjestöt, urheiluseurat, hyväntekeväisyysjärjestöt jne.

 

Jos yhdistyksen tarkoitus on kerätä itselle rahaa, se ei ole oikea ja laillinen yhdistys. Yhdistyksessä ei myös saa tehdä mitään sellaista, joka loukkaa muita ihmisiä.

 

Rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys

 

Aatteellinen yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön eli se ei ole rekisterissä.

 

Rekisteröidyllä yhdistyksellä on oikeussuoja. Se tarkoittaa, että yhdistyksellä voi olla rahaa tai omaisuutta, se voi tehdä sopimuksia ja erilaisia hakemuksia. Yhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksestä.

 

Jos yhdistys on rekisteröimätön, sillä ei ole oikeussuojaa. Se tarkoittaa, että yhdistyksellä ei voi olla esimerkiksi omaisuutta. Se on vapaa yhdistys, josta vastuussa ovat jäsenet.

 

Yhdistyksen säännöt

 

Yhdistyksen säännöissä täytyy olla seuraavat asiat:
  • Nimi

Yhdistyksellä ei saa olla samanlaista nimeä kuin toisella yhdistyksellä. Yhdistyksen nimi ei saa loukata ketään. 

  • Kotipaikka

Kotipaikka voi olla vain yksi kunta Suomessa.

  • Jäsenten velvollisuudet

Yhdistyksen säännöissä täytyy lukea kaikki jäsenten velvollisuudet. Jos esimerkiksi yhdistyksellä on jäsenmaksu, se täytyy lukea säännöissä. 

  • Jäsenten oikeudet

Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, äänestää asioista  ja olla hallituksessa, jos hänet hallitukseen valitaan. Jos näitä oikeuksia ei ole, se täytyy lukea säännöissä.

  • Yhdistyksen hallitus

Hallituksesta täytyy kertoa säännöissä. Säännöissä täytyy lukea, mikä on hallituksen koko. Minimikoko täytyy aina olla puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Koko voi olla esimerkiksi puheenjohtaja ja 2-5 jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. 

  • Tilintarkastajat

Tilintarkastajat tarkastavat yhdistyksen raha-asiat. Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastuskausi on 12 kuukautta.

  • Kokous

Säännöissä täytyy lukea, milloin yhdistyksellä on tärkeät kokoukset, joissa jäsenet päättävät yhdistyksen sääntöihin liittyvät asiat. Kokouksia täytyy olla vähintään 2 vuodessa ja niihin voivat tulla kaikki yhdistyksen jäsenet.

  • Kokoustapa ja -aika

Kokouskutsun täytyy olla sellainen, että kaikki sen voivat nähdä (esim. kirje, lehti-ilmoitus, sähköposti jne.) Suullinen kutsu ei riitä.

  • Varojen käyttäminen, kun yhdistyksen toiminta loppuu

Säännöissä täytyy lukea, mihin  yhdistyksen rahat ja omaisuus menee, kun yhdistys lopettaa toiminnan.

  • Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi esimerkiksi pankkiasioissa. Myös muille ihmisille voidaan antaa nimenkirjoitusoikeus. Yhdistys täyttää joka vuosi veroilmoituksen. Yhdistys maksaa veroa silloin, jos yhdistyksen toiminnasta tulee paljon rahaa. Verotoimisto neuvoo yhdistyksen veroasioissa.

 

Uskonnolliset yhdistykset

 

Uusi uskonnonvapauslaki tuli 1.8.2003. Uskonnollisten yhdistyksien rekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Uuden uskonnonvapauslain mukaan uskonnollisten yhdistysten ja seurakuntien perustamis- ja muutosilmoitusten rekisteröinti tapahtuu yhdistysrekisterissä eli Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Tarkoitus on antaa ihmisille uskonnonvapaus ja uskonnollinen yhdistymisvapaus.

 

Opetusministeriö antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lausunnon siitä, mikä on yhdistyksen tarkoitus ja toiminta.

 

Lomakkeet ja sääntömallit

Lomakkeet voi täyttää tietokoneella. Internetissä on myös sääntömallit.

http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html

 

Yhteystiedot

Patentti- ja rekisterihallitus
Yhdistysrekisteri
Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki
Postiosoite: PL 1150, 00101 Helsinki
Puhelin: (09) 6939 500

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

 

Yhdistysrekisterin neuvonta ja tietopalvelu
Puhelin: (09) 6939 5274

Asiakirja- ja lomaketilaukset
Puhelin: (09) 6939 5274
Faksi: (09) 6939 5271

Lakineuvonta
Puhelin: (09) 6939 5861

Neuvontapalvelu sähköpostitse

tietopalvelut.yhdistysasiat@prh.fi

 

YHDISTYSLAKI

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

 

Perustamiskirja (malli)

 

Me allekirjoittaneet olemme perustaneen "Moninainen Suomi" -nimisen yhdistyksen, hyväksyneet sille säännöt sekä liittyneet jäseniksi.

Joensuussa 15.12.2008

_______________________
Pavel Ruohonen

_______________________
Kira Koukku

_______________________
Satu Sour

_______________________
Supi Suomalainen


Liitteet:                    Säännöt

 

Sanasto:

1. yhdistys (vähintään 3 henkilön perustama organisaatio jonkin asian puolesta)

2. perustaa, panna alkuun

3. puheenjohtaja (ihminen, joka johtaa kokousta)

4. varapuheenjohtaja (puheenjohtajan sijainen; henkilö, joka johtaa kokousta, jos puheenjohtaja on pois)

5. poikkeus (sääntöön voi hakea muutosta)

6. muutos (kun jokin asia muuttuu)

7. sääntö (normi, yleinen tapa tehdä asioita)

8. syy, aihe

9. yhdistyksen hallitus (ihmiset, jotka edustavat yhdistystä eli päättävät asioista)

10. kokous, neuvottelu

11. pöytäkirja (paperi kokouksesta; selvitys, mitä kokouksessa tapahtuu)

12. aatteellinen yhdistys (johonkin ideaan tai  ideologiaan perustuva yhdistys)

13. hyödyllinen, tarpeellinen, tärkeä <-> hyödytön, tarpeeton, turha

14. puolesta, takia

15. liikuntaharrastus (parantaa fyysistä kuntoa, esimerkiksi juoksu- tai hiihtoharrastus)

16. puolue (esimerkiksi sosiaalidemokraattinen puolue jne.)

17. työmarkkinajärjestöt (organisaatiot työntekijöille ja työnantajille)

18. seura, klubi, yhdistys

19. hyväntekeväisyys (ihmisten auttaminen)

20. kerätä, koota

21. laillinen <-> laiton

22. loukata (tehdä pahaa)

23. rekisteröity (olla rekisterissä)

24. rekisteröimätön (ei ole rekisterissä)

25. oikeussuoja, oikeusturva

25. omaisuus, varallisuus (esimerkiksi oma asunto, auto jne.)

26. sopimus (asiakirja, jossa eri ihmiset sopivat asioista; virallinen paperi)

27. hakemus (lomake tai asiakirja, jos yhdistys hakee jotakin, esimerkiksi rahaa)

28. olla vastuussa (velvollisuus katsoa, että toiminta on laillista ja oikein; velvollisuus vastata asioista)

29. jäsenmaksu (raha, joka täytyy maksaa yhdistykselle)

30. äänestää (antaa ääni vaaleissa tai äänestyksessä)

31. valita (yhdistys ottaa jäseniä mukaan hallituksen toimintaan eli valitsee jäsenen esimerkiksi puheenjohtajaksi, sihteeriksi jne.)

32. tilintarkastaja (ihminen, joka tarkastaa raha-asiat)

33. tilintarkastuskausi, tilintarkastusperiodi

34. suullinen <-> kirjallinen

35. varat, varallisuus (raha ja omaisuus)

36. yhdistymisvapaus (vapaus olla ja toimia yhdessä)

37. lausunto, kirjallinen selvitys

Tehtävät