PASSI JA HENKILÖKORTTI

PASSI 

Passin ja henkilökortin voi hakea poliisilaitokselta. Ensin täytyy tehdä hakemus ja viedä se poliisilaitokselle. Hakemuksen voi viedä mihin tahansa poliisilaitokselle Suomessa, mutta sen myöntää oman kotikunnan poliisilaitos. Ulkomailla voi hakemuksen viedä Suomen konsulin virastoon. Passihakemus täytyy aina viedä itse ja se täytyy samalla maksaa. Passin voi hakea joku toinen ihminen tai sen voi saada postissa.

 

Hakemuksen mukana täytyy olla 1 valokuva. Mustavalkoinen valokuva on parempi kuin värivalokuva. Mukana täytyy olla myös henkilökortti tai passi (ajokortti ei käy). Alle 18-vuotiaalla on oltava jokaisen huoltajan kirjallinen suostumus. 18-30-vuotialla miehellä on oltava sotilaspassi, siviilipalvelustodistus tai kutsuntatodistus. Passi maksaa 48 euroa ja se on voimassa enintään 5 vuotta. (Hinta tarkistettu heinäkuussa vuonna 2009.)

 

Lapsia ei voi merkitä huoltajan passiin. Alle 18-vuotiaalla on oltava jokaisen huoltajan kirjallinen suostumus. Lapsen täytyy olla itse mukana poliisilaitoksella, kun huoltaja hakee hänelle passia. Alle 12-vuotiaalta ei oteta sormenjälkiä

 

Jos lapsella on kaksi huoltajaa, lapsi voi saada passin ilman toisen huoltajan lupaa, jos toinen huoltaja on esimerkiksi matkalla tai sairas. Poliisi voi myöntää lapselle passin ilman toisen huoltajan lupaa, jos poliisi uskoo, että lasta ei esimerkiksi viedä toiseen maahan ilman huoltajan lupaa.

Lisätietoa passin hakemisesta

HENKILÖKORTTI

Henkilökortti voi olla alaikäisen henkilökortti, väliaikainen henkilökortti tai sähköinen henkilökortti. Sähköisellä henkilökortilla voi hoitaa asioita esimerkiksi internetissä. Sähköisellä henkilökortilla voi tehdä esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen

 

Myös henkilökortin voi hakea poliisilaitokselta. Mukana täytyy olla 1 valokuva ja esimerkiksi henkilökortti tai passi. Sähköinen henkilökortti tai väliaikainen henkilökortti täytyy itse hakea poliisilaitokselta. Muun henkilökortin voi hakea joku toinen ihminen tai sen voi saada postissa.

 

Sähköinen henkilökortti maksaa  maksaa 48 euroa. Poliisi myöntää sen 5 vuodeksi. Väliaikainen henkilökortti maksaa 30 euroa. Poliisi myöntää sen enintään 4 kuukaudeksi. Alaikäisen henkilökortti maksaa 24 euroa. (Hinnat tarkistettu heinäkuussa vuonna 2009)

 

Poliisi voi myöntää henkilökortin tai sähköisen henkilökortin Suomessa vakituisesti asuvalle ulkomaalaiselle, joka on väestörekisterissä. Hänen täytyy myös selvittää henkilöllisyytensä luotettavasti. 

 

Henkilökortin peruuttaminen

 

Poliisi voi peruuttaa henkilökortin, jos se on esimerkiksi hävinnyt tai jos sitä käyttää joku muu ihminen. 

 

Lisätietoja sähköisestä henkilökortista:

http://www.poliisi.fi/henkilokortti
http://vrk.fi/etusivu

 

Sanasto:

1. hakemus (kirjallinen paperi, kun haet jotakin, esimerkiksi työpaikkaa, passia jne.)
2. mihin tahansa, minne tahansa, kaikkialle
3. myöntää, antaa lupa
4. virasto (valtion tai kunnan laitos, toimisto)
5. velvollisuus (laki sanoo, että jotakin täytyy tehdä) <-> oikeus
6. este, haitta (ongelma, jonka takia ei voi tehdä jotakin)
7. merkitä, rekisteröidä, kirjoittaa muistiin
8. huoltaja (ihminen, joka huolehtii lapsesta, esimerkiksi isä ja/tai äiti)
9. antaa lupa, luvata, suostua (sanoa kyllä)
10. uskoa (olla varma jostakin, luottaa johonkin)
11. alaikäinen (alle 18-vuotias)

12. väliaikainen, tilapäinen, ohimenevä <-> vakituinen
13. sähköinen, elektroninen
14. allekirjoitus, signeeraus
15. enintään, maksimissaan
16. vakituinen, pysyvä <-> väliaikainen
17. väestörekisteri (rekisteri Suomessa asuvista ihmisistä)
18. selvittää, tehdä selväksi, antaa tietoa
19. henkilöllisyys (henkilötiedot, josta selviää, kuka joku on)
20. luotettavasti, varmasti, uskottavasti
21. peruuttaminen, purkaminen, kieltäminen, kumoaminen
22. hävitä, kadota
23. käyttää, hyödyntää

Tehtävät