PALKKA JA VEROTUS

Palkka on raha, jonka saa työstä. Palkka ei aina ole vain rahaa. Osa palkasta voi olla esimerkiksi edullinen asunto tai auto.

Työnantaja maksaa palkan työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimuksessa työnantajaliitot ja ammattiliitot sopivat vähimmäispalkat. Työnantaja ei voi maksaa palkkaa vähemmän kuin vähimmäispalkka työehtosopimuksessa on. Työnantaja voi maksaa enemmän palkkaa, jos haluaa.

Palkka voi olla:
 • Tunti- tai kuukausipalkka. Esimerkiksi opettaja voi saada tuntipalkkaa.
 • Työpalkka, esimerkiksi urakkapalkka, jossa palkan saa, kun tekee työn. Esimerkiksi rakennusmies voi saada urakkapalkkaa.
 • Tulospalkka (provisio). Esimerkiksi myyntiedustaja voi saada tulospalkkaa. Kun hän myy tavaran, hän saa palkkaa tietyn prosentin mukaan. Jos hän myy paljon tavaraa, hän saa enemmän palkkaa. Jos hän myy vähän tavaraa, hän saa vähemmän palkkaa.

Työnantaja maksaa myös palkan vuosiloman ja sairasloman ajalta.

Palkkapäivä on tavallisesti kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Palkkapäivät ovat yleensä 15. päivä tai kuukauden viimeinen päivä. Työnantaja maksaa palkan pankkitilille.

VEROTUS

Kun saat palkkaa, maksat veroa valtiolle ja kunnalle. Valtio ja kunta maksavat veroilla erilaisia palveluja ja sosiaaliturvaa, esimerkiksi sairaanhoidon, eläkkeet, koulut. Kun menet työhön, sinun täytyy antaa työnantajalle verokortti. Jos sinulla ei ole sitä, saat sen verotoimistosta. Työnantaja ottaa veron palkasta ja maksaa sen kunnalle ja valtiolle. Palkasta menee vero verokortin veroprosentin mukaan. Jos haluat, että verotoimisto laskee veroprosentin uudestaan, voit mennä verotoimistoon ja kysyä asiaa. Verotoimisto voi myös muuttaa veroprosenttia.

Kun menet työhön, työnantaja kertoo sinulle, mikä on sinun palkkasi. Se on bruttopalkka. Bruttopalkasta menee verot. Palkka, jonka sinä saat tämän jälkeen on nettopalkka. Brutto- ja nettopalkan ero on suuri.


Erilaiset verot:
 • Valtion tulovero

  Valtio ottaa veroa palkan mukaan. Se tarkoittaa, että verot ovat isommat, jos saat ison palkan. Vero nousee, jos palkka nousee.
 • Kunnan tulovero

Kunnalla on oma veroprosentti. Eri kunnissa on erilainen veroprosentti. Vuonna 2009 kuntien veroprosentti on keskimäärin 18,5 prosenttia.

 • Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat ihmiset, jotka kuuluvat evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan. Kirkollisveroprosentti on vuonna 2009 keskimäärin 1,33 prosenttia.

Luettelo kuntien tuloveroprosenteista ja kirkollisveroäyrien hinnoista vuonna 2009

 • Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksu on 1,45 prosenttia palkasta. Sairausvakuutusmaksun saa KELA eli Kansaneläkelaitos. Raha menee sairaanhoitoa varten.

 • Työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu

Työntekijä maksaa palkasta myös työeläkemaksua ja työttömyysvakuutusmaksua palkan mukaan. Työeläkemaksu menee eläkettä varten. Jos maksat paljon työeläkemaksua, sinulla on vanhana isompi eläke. Työttömyysvakuutusmaksua sinä maksat työttömille.

Joka vuosi jokaisen täyttää veroilmoituksen tai katsoo, että verotoimiston veroehdotus on oikein. Jos maksat liikaa veroa, saat seuraavana vuonna veronpalautusta eli saat rahaa takaisin. Jos maksat liian vähän veroa, saat jälkiveroa eli mätkyt. Se tarkoittaa, että sinun täytyy maksaa lisää rahaa valtiolle.

Laske oma veroprosenttisi:

http://prosentti.vero.fi/VPL2017/Sivut/Aloitus.aspx?kieli=fi-FI

Pääomatulot

Jos sinulla on omaisuutta, josta sinä saat rahaa, se on pääomatuloa. Sinulla voi olla esimerkiksi asunto, jonka sinä vuokraat toiselle ihmiselle. Vuokra on pääomatuloa sinulle. Jos sinä myyt asunnon pois, sinä saat rahaa. Raha on pääomatuloa. Pääomatulosta sinä maksat myös veroa.

Arvonlisävero

Arvonlisäveroa sinä maksat, kun ostat palveluja. Kun sinä menet esimerkiksi parturiin, parturi ottaa sinulta maksun, jossa on arvonlisävero. Parturi maksaa veron valtiolle. Arvonlisävero on yleensä 24 %.

Verohallitus:
https://www.vero.fi/fi-FI

 

Sanasto:
 1. palkka, ansio (raha työstä)
 2. edullinen, halpa <-> kallis
 3. työehtosopimus (sopimus, jossa työnantajaliitot ja ammattijärjestöt sopivat eri ammattialojen palkat, työajat jne.)
 4. työnantajaliitto (työnantajan organisaatio)
 5. ammattiliitto (työntekijän organisaatio)
 6. sopia, tehdä sopimus
 7. vähimmäispalkka, minimipalkka
 8. vähemmän <-> enemmän
 9. urakkapalkka, työpalkka (kun työntekijä tekee työn loppuun, saa palkan)
 10. tulospalkka, provisiopalkka (työntekijä saa palkan tietyn prosentin mukaan)
 11. vuosiloma (vapaa, jonka työntekijä saa; esimerkiksi kesäloma)
 12. yleensä, tavallisesti, normaalisti
 13. verotus (valtiolle maksettava raha)
 14. eläke (raha ihmiselle, joka ei voi tehdä työtä; esimerkiksi vanha tai sairas ihminen)
 15. verokortti (paperi, jossa lukee veroprosentti)
 16. uudestaan, toisen kerran
 17. bruttopalkka (palkka ilman veroa)
 1. nettopalkka (palkka, kun otetaan vero)
 2. valtion tulovero (vero, jonka valtio ottaa ihmisten tuloista)
 3. tulo (raha, jonka sinä saat, esimerkiksi sosiaaliturva tai palkka)
 4. kunnan tulovero (raha, jonka kunta ottaa ihmisten tuloista)
 5. kirkollisvero (luterilaisen tai ortodoksisen kirkon vero ihmisten tuloista)
 6. kuulua, olla jäsen (olla mukana)
 7. sairasvakuutusmaksu (raha sairaanhoitopalveluja varten)
 8. KELA, Kansaneläkelaitos
 9. työttömyysvakuutusmaksu (raha työttömyysturvaa varten; raha, jonka työtön saa)
 10. työeläkemaksu (raha eläkettä varten)
 11. eläke (raha, jonka esimerkiksi vanha ihminen saa)
 12. veroehdotus (verotoimisto tekee verotusta varten suunnitelman)
 13. liikaa, liian paljon
 14. veronpalautus (saat takaisin rahaa, kun maksat liikaa veroa)
 15. jälkivero, mätkyt (maksat valtiolle lisää veroa)
 16. pääoma (raha, jonka saat omaisuudesta)
 17. omaisuus, varallisuus (esimerkiksi oma asunto)
 18. vuokrata (antaa asunto vuokralle; ottaa vuokraa asunnosta)
 19. vuokra (raha, jonka asukas maksaa asunnosta)
 20. arvonlisävero (vero palvelusta)
 21. parturi (ihminen, joka leikkaa hiukset)

Tehtävät