TYÖSOPIMUS

Työntekijöiden ammattiliitot ja työnantajaliitot tekevät ensin eri ammateille työehtosopimuksen (TES). Kun työntekijä menee työhön, hänen täytyy tehdä työsopimus. Työehtosopimuksessa lukee, millainen työsopimuksen täytyy olla. Työsopimus on työnantajan ja työntekijän sopimus palkasta, työajasta jne.

Kun työntekijä menee töihin, hän tekee aina kirjallisen työsopimuksen työnantajan kanssa. Työntekijän täytyy aina lukea työsopimus hyvin, ennen kuin hän allekirjoittaa sen.

Jos esimerkiksi työnantaja haluaa muuttaa sopimusta, täytyy työntekijän hyväksyä se. Työnantaja tai työntekijä ei voi yksin muuttaa työsopimusta.

Työsopimuksessa on:

Työtehtävät eli mitä työntekijä työpaikalla tekee.
Kuinka pitkään työ kestää:

a) toistaiseksi (työ on jatkuva)

b) määräaikainen (esimerkiksi 1.1. – 31.5.2009)

Jos työsopimuksessa lukee "toistaiseksi", voi työntekijä tai työnantaja sanoa työsopimuksen irti silloin, kun haluaa. Silloin työ loppuu irtisanomisajan jälkeen. Jos työnantaja sanoo työsopimuksen irti, hänellä täytyy olla laillinen syy.

Jos työsopimuksessa lukee "määräaikainen", työnantajalla täytyy olla siihen laillinen syy, esimerkiksi äitiysloman tai kesäloman sijaisuus. Syy voi olla myös se, että työ kestää vähän aikaa, esimerkiksi puutarhatyö kesällä.

Kuinka iso palkka on ja mikä on palkkapäivä.
Työnantajan täytyy maksaa vähintään se palkka, joka on työehtosopimuksessa sovittu.
Mikä on työaika ja lomat.
Millä tavalla työnantaja korvaa ylityöt, jos niitä on.
Mikä työehtosopimus ammatissa on.
Mikä on irtisanomisaika.
Jos työsuhteessa on koeaika, sen pituus (max 4 kk ). Työnantaja tai työntekijä voi sanoa irti työsopimuksen koeaikana ilman irtisanomisaikaa, jos on hyvä syy.

Sanasto:
 1. ammattiliitto (tietyn ammatin työntekijöiden organisaatio)
 2. työnantajaliitto (työnantajien tietyn ammattialan organisaatio)
 3. työehtosopimus, TES (ammattiliittojen ja työnantajaliittojen sopimus eri ammattien palkasta, työajasta jne.)
 4. palkka, ansio (raha työstä)
 5. kirjallinen (kirjoittaa paperille)
 6. allekirjoittaa, signeerata
 7. hyväksyä, antaa suostumus (sanoa kyllä)
 8. kestää, viedä aikaa
 9. toistaiseksi (ei tarkka aika; nyt ja eteenpäin)
 10. määräaikainen (tarkka aika, esimerkiksi 3.3. – 3.4.)
 1. sanoa irti, purkaa (sanoa, että sopimus loppuu)
 2. irtisanomisaika (aika, kun työntekijä voi olla työssä sen päivän jälkeen, kun työnantaja sanoo irti)
 3. laillinen, lain mukainen <-> laiton
 4. syy, peruste (se, miksi jotakin tapahtuu)
 5. äitiysloma (äidin loma, kun lapsi syntyy)
 6. sijaisuus (työ, jonka tekee toinen ihminen sillä aikaa kun työntekijä on lomalla)
 7. puutarhatyö (työ, kun työntekijä esimerkiksi istuttaa kukkia)
 8. palkkapäivä, tilipäivä (päivä, kun raha työstä tulee tilille)
 9. vähintään <-> enintään
 10. koeaika (aika, kun työntekijä on työssä ja työnantaja katsoo, haluaako hän työntekijän työhön)

ESIMERKKI TYÖSOPIMUKSESTA

TYÖSOPIMUS

Työnantajan nimi _______________________________________________________________________________

Työntekijän nimi_________________________________ Henkilötunnus____________________

Osoite__________________________________________________________________

Työsopimus on voimassa

toistaiseksi alkaen ______ / ______ ______ tai määräajan ______ / ______ ______

Työtehtävät ______________________________________________________________________

Koeajaksi on sovittu ________ kuukautta

Säännöllinen työaika

________ tuntia / päivä

________ tuntia / viikko

Irtisanomisaika ja vuosiloma määräytyvät lain ja alan yleissitovan työehtosopimuksen mukaisesti

Palkka työsuhteen alkaessa ____________€ / ___________

Palkanmaksukausi ja palkkapäivät_____________________

Lopputili maksetaan:

työsuhteen päättyessä

viimeistään kolmantena arkipäivänä työsuhteen päättymisestä

Pankki ja tilinumero, jonne palkka maksetaan:

Noudatettava työehtosopimus

Lisäksi olemme sopineet

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle

_________________ _______ / _______ _______

____________________                                    ___________________

Työnantajan allekirjoitus                                       Työntekijän allekirjoitus

Työsopimuslomake

Tehtävät