TYÖTODISTUS


Kun työntekijä lopettaa työt, työnantajan täytyy kirjoittaa hänelle työtodistus. Työntekijä voi sanoa työnantajalle, että hän haluaa työtodistuksen heti, kun työ loppuu. Työtodistusta sinä tarvitset, kun etsit uutta työpaikkaa.

Työtodistuksessa täytyy olla:

työntekijän ja työnantajan nimi
kuinka pitkän aikaa työ kesti
työtehtävät
Jos työntekijä haluaa, työnantajan täytyy kertoa, miksi työ loppui. Jos työntekijä haluaa, työnantajan täytyy kirjoittaa myös työtodistukseen, millainen työntekijä hän oli. Työnantaja voi kirjoittaa esimerkiksi, oliko työntekijä ahkera, kuinka hyvin hän teki työt jne. Työtodistuksessa voi olla esimerkiksi ahkeruus kiitettävä, ahkeruus hyvä tai ahkeruus tyydyttävä. Työnantaja ei saa kirjoittaa todistukseen mitään negatiivista työntekijästä. Työtodistuksen täytyy aina olla totta.

Jos työtodistus häviää, sinä voit pyytää, että työnantaja kirjoittaa sinulle uuden työtodistuksen. Työnantajan täytyy antaa työtodistus, jos työn loppumisesta on alle 10 vuotta.

Tietoa työtodistuksesta.
 

Sanasto:
  1. työtodistus (paperi, jonka työnantaja kirjoittaa, kun työntekijä lopettaa työt)
  2. pitkän aikaa, kauan
  3. kestää, viedä aikaa
  4. ahkera (tekee paljon työtä) <-> laiska
  5. ahkeruus (se, kuinka paljon tekee työtä) <-> laiskuus
  6. kiitettävä (9, 10)
  7. hyvä (8)
  8. tyydyttävä (7)
  9. hävitä, kadota
  10. loppuminen, päättyminen

Esimerkki työtodistuksesta

Työntekijän nimi ________________________________________________________________

Syntymäaika:____________________________________________________________________

On ollut palveluksessamme seuraavissa työtehtävissä:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Työsuhteen kestoaika:_____________________________________________________________

 

täytetään vain, jos työntekijä haluaa:

työsuhteen päättymisen syy:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

arviointi:

(Kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, heikko)

Työtaito:___________________________________________________________________

Ahkeruus:__________________________________________________________________

Käytös:____________________________________________________________________

 

 

Paikka ja päiväys:_________________________________________ ____ . ____ . _____

Yrityksen nimi:__________________________________________________________________

Yrityksen osoite ja puh____________________________________________________________

ALLEKIRJOITUS:______________________________________________________________________________

Tehtävät