ENERGIAPUUN KORJUU

Tehtäviä

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohdi seuraavia asioita

 

Tehtävä 1.

Miten metsähakkeen käyttö eroaa eri kokoluokan bioenergiaa käyttävissä lämpölaitoksissa

- mitkä hakkeen ominaisuudet ovat ns. rajoittavia tekijöitä ja mistä syistä?

- miten ne vaikuttavat hakkeen korjuuteknologiaan?

 

Tehtävä 2.

Mistä tekijöistä muodostuu kokopuun korjuukustannukset?

Vastaukset eri yksiköissä

- mk/m3

- mk/i-m3

- mk/Mwh

 

Tehtävä 3. 

Miten korjuukustannuksiin voidaan vaikuttaa koko- ja rankapuun korjuussa?

 

Tehtävä 4.

Milloin hakkuutähteiden korjuu on taloudellisesti ja ekologisesti kannattavaa?

- millä menetelmillä?

 

Tehtävä 5. 

Hakkeen murskaus/haketus käyttöpaikalla on yleistynyt viime vuosina. Mitkä ovat käyttöpaikka haketuksen edut ja haitat? Entä muiden haketusketjujen hyvät- ja huonot puolet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |