Sisältö

1. Aistit ja oppiminen

2. Oppimistyylit

3. Analyyttinen vai holistinen oppija?

Ehdotus aiheen käsittelemiseksi:

  1. Aistit ja oppiminen

Ø      Eläintarina: Jokainen on erilainen oppija (opettaja lukee, LIITE 1). Keskustellaan aiheesta, miltä erilaisesta eläimestä (oppijasta) tuntuu. Jokaisella on omanlaisensa oppimistyyli, vaikka tavoite olisikin sama. Katso kuva.

Ø      Esitellään visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppimistyyli. Opiskelija yrittää tunnistaa oman oppimistyylinsä. Keskustelua.

Tehdään oppimistyylitesti tästä

tai paperiversiona (LIITE 2).

Ø      Vinkkejä, joita opiskelija voi hyödyntää opiskelussaan.

2. Oppimistyylit

Ø      Keskustellaan diaesityksen avulla oppimistyyleistä. Opiskelijat voivat ryhmissä miettiä, mitä piirteitä eri tyyleistä he löytävät itsestään ja toisistaan.

Ø      Tehdään oppimistyylitesti osoitteessa: Tehdään oppimistyylitesti tästä

Ø      Oppimiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät, fysiologiset tekijät, emotionaaliset tekijät ja sosiaaliset tekijät. Tehdään moniste Työskentelyäni tehostavat asiat (LIITE 3).  Keskustellaan opiskeluun vaikuttavista tekijöitä.

3. Analyyttinen vai holistinen oppija?

Ø      Opiskelija on tunnistanut testin avulla oman oppimistyylinsä. Käsitellään aihetta diaesityksen avulla. Aivojen huolto-ohjeet (LIITE 4)