TYÖSUHDE PÄÄTTYY

Kun työnantajalla ja työntekijällä on laillinen työsopimus, heillä on työsuhde. Työsuhde voi loppua, jos työnantaja sanoo työntekijän irti. Se tarkoittaa, että työnantaja erottaa työntekijän.

Työntekijällä on irtisanomissuoja. Se tarkoittaa, että työnantaja ei voi erottaa työntekijää ilman laillista syytä

Syy voi olla esimerkiksi:
Työntekijä ei tee työtehtäviään. Hän tekee jatkuvasti huonoa työtä eikä kuuntele työnantajan ohjeita.
Hän myöhästyy jatkuvasti.
Hän on pois työstä ilman hyvää syytä.
Hän juo alkoholia ennen kuin tulee työhön tai työaikana.
Työ loppuu ja muuta työtä ei työpaikalla ole.

Syy ei voi olla esimerkiksi:
Työntekijä sairastuu tai on raskaana.
Hän on eri mieltä politiikasta tai uskonnosta työnantajan kanssa.
Hän kuuluu ammattiliittoon.
Työnantaja sanoo, että työntekijä on vanha ja hän haluaa nuoren työntekijän
Työsuhteen voi sanoa irti työnantaja tai työntekijä. Jos työntekijän sanoo työsuhteen irti, hänen ei tarvitse kertoa syytä. Työnantajan täytyy kertoa kirjallisesti, miksi hän sanoo irti työntekijän. Työntekijä saa kertoa, mitä hän ajattelee irtisanomisen syystä. Jos työntekijä ei hyväksy sitä, hän voi valittaa asiasta 2 viikon aikana irtisanomisesta.

Monessa työehtosopimuksessa lukee, että ensin täytyy sanoa irti uusin työntekijä. Työntekijä voi kysyä luottamusmieheltä tai ammattiliitolta, onko irtisanominen laillinen. Hän voi myös viedä asian oikeuteen. Jos työnantaja sanoo työntekijän irti laittomasti, hän voi joutua maksamaan työntekijälle 3 –24 kuukauden palkan.

Irtisanomisaika tarkoittaa, että työntekijä tekee työtä jonkin aikaa sen jälkeen, kun työnantaja sanoo hänet irti. Työntekijä saa palkan irtisanomisajalta ja hänen täytyy tehdä työtä irtisanomisaikana. Jos työnantaja haluaa, että työntekijä lopettaa työn heti, hänen täytyy maksaa irtisanomisajan palkka.

Jos työntekijä on koeajalla, niin työnantajan on helppo sanoa hänet irti. Koeaikana ei tarvitse kertoa tarkkaa syytä.

Jos sopimus on määräaikainen, se päättyy ilman irtisanomisaikaa, kun määräaika loppuu.

Joskus työsuhteen voi myös purkaa. Se tarkoittaa, että silloin ei ole irtisanomisaikaa. Purkamiseen täytyy olla erittäin hyvä syy. Syy voi olla esimerkiksi se, että työnantaja ei maksa palkkaa tai työntekijä on viikon pois työstä ilman syytä.

TYÖSOPIMUSLAIN MUKAISET IRTISANOMISAJAT

Kun työnantaja sanoo työntekijän irti:

Työsuhteen pituus                        Irtisanomisaika

0-1 vuotta
1-4 vuotta 
4-8 vuotta
8-12 vuotta
yli 12 vuotta
14 päivää
1 kk
2 kk
4 kk
6 kk
Kun työntekijä sanoo itsensä irti:

Työsuhteen pituus                        Irtisanomisaika

0-5 vuotta
yli 5 vuotta
 
14 päivää
1 kk
 

LOMAUTUS

Työnantaja voi myös lomauttaa työntekijän. Se tarkoittaa, että työntekijä joutuu lomalle ilman palkkaa. Lomautukseen täytyy olla laillinen syy. Syy on yleensä se, että yrityksellä on rahavaikeuksia tai että työtä on vähän. Työnantajan täytyy kertoa lomautuksesta vähintään 14 päivää ennen lomautusta. Työnantajan täytyy kertoa, miksi hän lomauttaa työntekijän ja kuinka kauan lomautus kestää. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän:

a) määräajaksi (esim. 2 kuukautta)

b) toistaiseksi (työnantaja ei tiedä, milloin työt taas alkavat)

Työntekijä saa lomautuksen ajalta työttömyyskorvausta tai hän voi tehdä muuta työtä, jos haluaa.

Sanasto:
 1. työsuhde (työntekijän ja työnantajan välillä on työsopimus)
 2. päättyä, loppua
 3. laillinen, lain mukainen <-> laiton
 4. työsopimus (paperi, jonka työntekijä ja työnantaja allekirjoittavat ja jossa sovitaan palkasta, työajasta jne.)
 5. sanoa irti (lopettaa työsuhde)
 6. erottaa, sanoa irti (lopettaa työsuhde)
 7. irtisanomissuoja (turva laitonta irtisanomista vastaan)
 8. syy, peruste (se, miksi jokin asia tapahtuu)
 9. ohje, neuvo
 10. myöhästyä, tulla myöhään
 11. sairastua, tulla sairaaksi <-> olla terve
 12. olla raskaana, odottaa lasta
 13. eri mieltä <-> samaa mieltä
 14. ammattiliitto (työntekijän eri ammattien organisaatio)
 1. hyväksyä (sanoa kyllä, olla samaa mieltä)
 2. valittaa, tehdä valitus (sanoa, että ei hyväksy jotakin)
 3. työehtosopimus (eri ammattialojen sopimus, jossa ammattiliitto ja työnantajaliitto sopivat, mikä on palkka, työaika jne.)
 4. luottamusmies (työpaikan työntekijä, joka auttaa, jos työntekijällä on ongelmia työnantajan kanssa)
 5. viedä oikeuteen (viedä asia oikeustalolle, jossa lakimiehet käsittelevät sitä)
 6. koeaika (aika, jolloin työantaja katsoo, haluaako hän ottaa työntekijän työhön)
 7. joutua (täytyy tehdä jotakin, vaikka ei halua)
 8. purkaa (lopettaa sopimus)
 9. erittäin, hyvin
 10. lomautus, pakkoloma (loma, josta työnantaja ei maksa palkkaa)
 11. lomauttaa (antaa pakkolomaa)
 12. määräaika (tietty tarkka aika)
 13. toistaiseksi (nyt ja tästä eteenpäin; ei tarkkaa aikaa)

Tehtävät