ENERGIAPUUN KORJUU      Haketus

Hakkurit

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikkahakkuri 
Laikkahakkuri on yleisin pienhakkurityyppi. Siihen on kiinnitetty 2 – 4 terää säteen suuntaisesti teräpyörän sivupinnalle. Puut syötetään vinosti teräpyörän sivupintaa kohden. Laikkahakkurin terärakenne on melko arka kiville ja maa-aineksille. Laikkahakkuri soveltuu parhaiten koko- ja rankapuulle. Laikkahakkurissa on iso massapyörä, joka lisää hitausmomenttia, se vaatii myös runsaasti tehoa. Laikkahakkurissa on hyvä puhallusteho ja se on hinnaltaan suhteellisen edullinen.

 

Rumpuhakkuri
Rumpuhakkuri on käytetyin hakkurityyppi suuressa kokoluokassa sekä hakkuutähteen haketuksessa. 

Rumpuhakkuri on rakenteeltaan kalliimpi kuin laikkahakkuri.  Rumpuhakkurissa on 2 – 6 terää lieriömäisen terärummun ulkokehällä.

Rumpuhakkurissa on yleisesti syöttörullat lähellä terätyynyä, jotka helpottavat syöttöä. Rumpuhakkuri 

Rumpuhakkuri

ei ole kovin herkkä epäpuhtauksille, se soveltuu myös erinomaisesti hakkuutähteiden haketukseen. Etuna laikkahakkuriin verrattuna on rumpuhakkurin palakooltaan tasaisempi tuottama hake. Rumpuhakkuri on pienikokoinen tehoon nähden. 

 

 

Ruuvihakkuri 
Ruuvihakkurit ovat pienikokoisia sekä edullisempia kuin rumpuhakkurit.  Ruuvihakkurin terä (ruuvi) on kiinnitetty vaaka-asentoon pyörivään akseliin. Puut syötetään siihen kartion terää kohden. Ruuvihakkuri hakettaa hyvin oksatonta rankaa ja pintalautaa. Ruuvihakkuri vaatii paljon vääntömomenttia, heikkouksiin kuuluu isotöinen terän vaihto.

 

Lisätietoa internetistä:

Pienpuun korjuu- ja käyttöteknologia - tilannekatsaus 2001 / VTT http://www.tekes.fi/opet/pdf/Pienpuu-opet%20raportti%203.pdf

 

Puuenergia-alan laitevalmistajat Suomessa 2001 / VTT Energia - http://www.tekes.fi/opet/pdf/2%20Haketus%20-% 20root-to-soot-toimijat.pdf

 

Uudet tuotantoketjut / Jyväskylän teknologiakeskus - http://www.finbioenergy.fi/puupolttoaineklinikka/uudet_tuotantoketjut.htm

 

Laimet Oy - http://www.laimet.com/

 

Normet Oyj - http://www.normet.fi/

 

Kotimaiset Energiat Ky - http://www.kotimaisetenergiat.com/

 

Oy Logset Ab - http://www.logset.com

 

Kesla Oyj - http://www.kesla.fi/

 

Junkkari Oy - http://www.junkkari.fi

 

LHM-hakkurit - http://www.lhmhakkuri.com/

 

Pinomäki Oy - http://www.spinomaki.fi/

 

Heinolan sahakoneet Oy - http://www.heinolasm.fi

 

Ideachip Oy - http://www.ideachip.fi/

 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |