METSÄN MITTAUS

Metsänmittaus ja arviointi

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

A ) Mitä on metsänmittaus ?
B ) Mihin metsänmittausta tarvitaan ?

A.
Metsänmittauksella saadaan erilaisia puutunnuksia käyttämällä tietyn alan puuston tilavuus. Puutunnukset mitataan yleensä yksittäisistä ns. koepuista ja joiden tilavuuksien avulla määritetään esim. puuston tilavuus hehtaarilla. Kun hehtaarikohtainen tilavuus on tiedossa on helppo laskea ympärillä olevan metsikön puuston koko tilavuus.

B.
1.Metsäsuunnitelmien laadinta
2.Tärkeiden metsäkohteiden tai luontobiotooppien mittauksissa ja arvojen määrityksessä. Metsänmittauksella tapahtuva tiedon-
hankinta kohdistuu myöskin aineettomiin hyötyihin.
3. Metsäalueen tai puukaupan arvon määrityksessä.
4. Kestävän metsätalouden suunnitteluun joka perustuu mm. valtakunnan metsien inventointeihin.
5. Metsätaitokilpailut

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |