METSÄN MITTAUS

Relaskooppiarviointi

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RELASKOOPIN TOIMINTAPERIAATE

Relaskooppi on hyvä apuväline metsikön tilavuuden silmävaraisessa arvioinnissa. Tämä on nopea ja yksinkertainen väline pohjapinta-alan (m2/ha) arvioimiseksi. Tämä menetelmä ei vaadi rajoitetun koealan tekemistä. Pohjapinta-alan ja keskipituuden perusteella saadaan puuston tilavuus suoraan taulukosta.

A. Kun relaskoopin varsi on 1m:n pituinen niin relaskooppihahlon on oltava 2 cm:n levyinen.
B. Kun relaskoopin varsi on 65cm:n pituinen niin relaskooppihahlon on
oltava 13 mm:n levyinen.

Relaskooppihahlon leveys sisältyy varren pituuteen 50 kertaa.

Mittaus suoritetaan rinnankorkeudelta (d 1.3 m) ja kaikki ne puut
luetaan, samalla kun käännytään 360 astetta, jotka näyttävät paksummilta kuin relaskoopin hahlo. ” Täyttääkö vai eikö täytä ” puista huomioidaan joka toinen.

Kuuluu pohjapinta-
alaan
Joka toinen kuuluu
pohjapinta-alaan
Ei kuulu pohjapinta-
alaanAlla olevan koealan perusteella hehtaarilla on 7 m2 poikkileikkauspinta-alaa.

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |