Metsikön uudistaminen

Istuttaminen

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istuttamalla saadaan nopeimmin vakiintunut taimikko. Istutuksella voitettu aika luontaiseen uudistamiseen verrattuna on 3-5 vuotta (huonona siemenvuonna voitettu aika voi olla moninkertainen) ja kylvöön verrattuna 2-3 vuotta (Etelä-Suomessa). Istutus on ainoa vaihtoehto rehevillä- ja voimakkaasti routivilla mailla sekä peltojen metsitysalueilla. Vaihtoehtoina istutuksessa ovat paljasjuuriset ja paakkutaimet, pääsääntöisesti paljasjuuristen taimien käyttö on perusteltua erityisen rehevillä ja routivilla mailla. Paakkutaimet taimet eivät ole niin herkkiä kuivuudelle ja niitä voidaankin istuttaa ajallisesti joustavammin, jopa läpi kesän. Koneellinen istutus on vielä melko vähäistä, mutta sen uskotaan lisääntyvän kehittyneen tekniikan myötä.

 

Kuusen istuttaminen

Kuusenviljelyssä paras lopputulos saavutetaan istuttamalla. Suositeltava istutustiheys on vähintään 1800 tainta hehtaarille. Yleisin kuusen istutusaika on kevät. Kuusta voidaan istuttaa myös syksyllä routimattomaan maahan. Uusien tutkimusten mukaan kuusen istuttamista voidaan jatkaa perinteisestä touko-kesäkuun alusta heinäkuulle saakka, routimattomilla sekä riittävän ominaiskosteuden omaavilla mailla mailla. Kesäkuun puolivälin istutukseen soveltuvat ainoastaan ulkona kevään ajan varastoidut taimet. Pakastetut taimet on istutettava kesäkuun puoliväliin mennessä, koska taimelle ei jää muuten riittävästi aikaa kasvuun ja talveen valmistautumiseen. 

 

Männyn istuttaminen

Mänty uudistetaan pääsääntöisesti luontaisesti tai kylväen kuivahkoilla ja sitä karuimmilla kankailla. Istutusta käytetään karkeilla tuoreilla kankailla sekä keskikarkeilla ja hienoilla kuivahkoilla kankailla. Suositeltava istutustiheys on vähintään 2000 tainta hehtaarilla. Tavoitteellinen taimikon alkuvaiheen tiheys männyllä on 4000-5000 tainta hehtaarilla hyvälaatuista tukkimetsää tavoiteltaessa. Istutusaloilla näin suureen taimitiheyteen voidaan päästä ainoastaan luonnontaimien täydennyksen avulla.

 

Rauduskoivun istuttaminen

Rauduskoivun suositeltava istutustiheys on 1600 tainta hehtaarille. Rauduskoivua istutetaan lehtoihin sekä lehtomaisille- ja tuoreille kankaille, joiden vesitalous on kunnossa. Rauduskoivuja istutetaan pääasiallisesti aikaisin keväällä ennen taimien silmujen avautumista. Nuoria 2-3 kk ikäisiä lehdellisiä paakkutaimia voidaan istuttaa kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Lisätietoa kirjassa: Luoranen, J. 1999. Koivun paakkutaimien istutus kesällä. Metsäntutkimuslaitos. Helsinki.

 

Ohjeita istutukseen

 

Paljasjuuriset taimet:

- Taimien kunto tarkistetava ennen maahan laittoa

- Taimi istutetaan samaan syvyyteen kuin taimi on kasvatettu tarhalla

- Kuoppa muotoillaan kuperaksi

- Juuret levitetään tasaisesti, niin etteivät juuret jää kasaan tai mutkalle  katso valokuva!

- Maa tiivistetään taimien ympäriltä

- Huolehdittava etteivät taimet (erityisesti juuret) eivät pääse kuivumaan ennen istutusta

- Älä istuta taimia pintahumukseen, kivien päälle tai monttuun

 

Paakkutaimet:

Äestysalueella

- Istutetaan vaon reunaa (mätästetyillä alueella istutus tehdään mättääseen)

- Paakun päälle tiivistetään kivennäismaata vähintään kahden sentin kerros (mätästetyllä alueella 4 cm)

- Älä istuta kuoppaan

 

 

 

Videot:

Video 

64 kb/s

128 kb/s

256 kb/s +512 kb
Kuusen istutus 1 --> --> --> -->

Kuusen istutus 2

-->

-->

--> -->

Taimien lukumäärän laskenta

-->

-->

--> -->

Koneellinen istutus

-->

-->

--> -->

 

Pdf-tiedostot:

Hyvän metsänhoidon suositukset

 

Internet:

Istutuksen työohjeet / Metsävastaa - http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=5472

 

Metsänhoito / Freenet -

http://www.freenet.hut.fi/ymparisto/metsanhoito/4.3.4.html

 

Kemera-rahoitustuki / Mhy - http://www.mhy.fi/kemera/

 

Metsänviljelytarvikkeet / Tarmet Oy - http://www.tarmet.com/tuotteet.htm

 

Tukilaskuri / Metsävastaa - http://www.metsavastaa.net/laskmuud2.htm

 

Taimilaskuri - http://www.forelia.com/html/laskuri.html

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |