Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Ahomansikka (Fragaria vesca)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahomansikka on ihmisen toiminnasta hyötynyt laji; se ilmentää kulttuurivaikutusta. Ahomansikkaa esiintyy kuivilla mutta rehevillä paikoilla, kuten esim. niityillä, hakamailla ja vanhoissa kaskimetsissä. (s.258)

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |