Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Tekijänoikeudet

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimateriaali on tuotettu Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle, Virtuoosi hankkeen puitteissa. Kaikki tekijänoikeudet ovat materiaalin tuottajilla ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällä.

 

Kuvat:

Jani Lemmetyinen, Kiteen maaseutuopisto:

Kalliokielo

Kevälinnunherne

Kirkiruoho

Kotkansiipi

Lehtokuusama

Lettorikko

Mustakonnamarja

Näsiä

Punakonnanmarja

Sinivuokko

Valkolehdokki

 

Ilmo Heikkinen:

Lehtokorte

Metsäkorte

Kangaskorte

Suokorte

Peltokorte

Järvikorte

Katinlieko

Riidenlieko

Keltalieko

Hiirenporras

Korpi-imarre

Metsä-imarre

Metsäalvejuuri

Hietakastikka

Metsälauha

Nuokkuhelmikkä

Käenkaali

Kevätpiippo

Sudenmarja

Oravanmarja

Kielo

Vilukko

Rentukka

Keltatalvikki

Nuokkutalvikki

Pikkutalvikki

Isotalvikki

Tähtitalvikki

Vanamo

Valkolehdokki

Maariankämmekkä

Yövilkka

Pihlaja

Muurain

Mesimarja

Lillukka

Ahomansikka

Kurjenpolvi

Rätvänä

Mesiangervo

Metsäkurjenpolvi

Metsäorvokki

Suo-orvokki

Maitohorsma

Suohorsma

Ruohokanukka

Karpalo

Vaivero

Juolukka

Mustikka

Puolukka

Sianpuolukka

Kanerva

Suopursu

Suokukka

Variksenmarja

Mäntykukka

Ranta-alpi

Terttualpi

Metsätähti

Lehtovirmajuuri

Metsämaitikka

Kangasmaitikka

Karhunputki

Suoputki

Ukonputki

Kissankäpälä

Kultapiisku

Sarjakeltano

Rohtotädyke

Kataja

Mänty

Kuusi

Harmaaporonjäkälä

Palleroporonjäkälä

Harmaapikaritorvijäkälä

Jauhepikaritorvijäkälä

Pilkkunahkajäkälä

Sulkasammal

Seinäsammal

Kerrossammal

Jaloseinäsammal

Lettolehväsammal

Korpikarhunsammal

Punainen rahkasammal

Isokynsisammal

 

Tekstit: 

Jani Lemmetyinen, Kiteen maaseutuopisto

 

Tehtävät

Seppo Kainulainen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

 

Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kuvankäsittely

Seppo Kainulainen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

 

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |