Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä materiaalissa kuvataan eri metsä- ja suotyyppien opaskasveja (indikaattorilajeja) sekä muita eri metsätyypeille ominaisia kasveja.

 

Opaskasvi- eli indikaattorilajeilla tarkoitetaan sellaisia lajeja, joiden esiintyminen on selvästi rajoittunut jollekin tai joillekin metsätyypeille. Tietyn metsätyypin opaskasvi on laji, jota tavataan säännöllisesti ja riittävän runsaasti kyseisellä, mutta ei sitä karummassa metsätyypissä. Opaskasveilla ei muutama harva yksilö tai yksittäinen suppea ryhmä vielä riitä metsätyypin osoittajaksi. (Kuusipalo, J. Suomen metsätyypit). 

Esim. kieloa tavataan kuivahkoilla kankailla ja sitä ravinteisimmilla metsätyypeillä aina lehtoihin saakka, mutta ei enää kuivalla kankaalla ja karukkokankaalla. 

 

Kasvit on jaoteltu materiaalissa metsäkasvillisuuteen ja suokasvillisuuteen. Metsäkasvillisuus on jaettu metsätyyppien mukaan: lehdot, lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, kuivahkot kankaat ja kuivat kankaat. Suokasvillisuus on jaoteltu päätyyppeihin:

räme, korpi, letto, neva ja luhta sekä loput muihin suokasveihin.

 

Kasvio sisältää n. 100 kuvaa metsä- ja suokasveista. Kuvien keskimääräinen tiedostokoko on noin 50 kt. Kasvien kuviin liittyvissä kuvateksteissä suluissa oleva sivunumero viittaa kyseisen kasvin sijaintiin Retkeilykasvio -kirjassa (painos 4.).

 

Tehtäviä

KASVINTUNNISTUS 1

KASVINTUNNISTUS 2

KASVINTUNNISTUS 3

KASVINTUNNISTUS 4

KASVINTUNNISTUS 5

KASVINTUNNISTUS 6

KASVINTUNNISTUS 7

KASVINTUNNISTUS 8

 

Internet-linkkejä:

Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus ja kasvupaikkaluokitus / Metsähallitus - http://www.metsa.fi/julkaisut/pdf/luo/a14.pdf

 

Pohjois-Suomen kasvilajit / Oulun yliopisto - http://edu.ouka.fi/~maalto/kasvit/

 

Suomalaiset puulajit / Arboretum – Helsingin yliopisto - http://honeybee.helsinki.fi/mmeko/arbor/arbor.htm

 

Puulajit / Metsä vastaa – http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=394

 

Puu- ja pensaslajihakemisto / Arboretum Mustila - http://personal.inet.fi/yhdistys/arboretum.mustila/ tekstit/clubi/glossary.htm

 

Eurooppalaiset puulajit / Tree Projekt - http://mizar.lcc.uma.es/TREE/

 

 

Kirjallisuus:

 

Kuusipalo, J. 1996. Suomen metsätyypit. Rauma. Kirjayhtymä.

 

Laine, J. Vasander, H. 1990. Suotyypit. Hämeenlinna. Kirjayhtymä.

 

Vasander, H. (toim) 1998. Suomen suot. Helsinki. Suoseura ry.

 

Hämet-Ahti, L. Suominen, J. Ulvinen, T. (toim) 1998. Retkeilykasvio. Helsinki. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvismuseo.

 

Lehto, J. Leikola, M. 1987. Käytännön metsätyypit. Rauma. Kirjayhtymä.

 

Bendiksen, K. Eurola, S. Rönkä, A. 1992. Suokasviopas. Oulu. Oulun yliopisto.


Hinneri, S., Hämet-Ahti, L., Kurtto, A. & Vuokko, S. 1995. Maarianheinä, mesimarja ja timotei. Suomen luonnonvaraisia kasveja. Otava. 


| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |