Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

Suokasvillisuus

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rämekasveja:

Juolukka

Muurain

Suokukka

Suopursu

Vaivero

 

Korpikasveja:

Korpi-imarre

Korpikarhunsammal

Suo-orvokki

 

 

 

Lettojen ja rehevien korpien kasveja:

Karhunputki #

Kirkiruoho #

Maariankämmekkä

Mesiangervo #

Mesimarja #

Suokorte

Ruohokanukka

Rätvänä #

Vilukko

 

# = tavataan myös mm. niityillä

 

Luhtakasveja:

Järvikorte

Kurjenjalka

Ranta-alpi

Rentukka

Terttualpi

 

 

 

Nevakasveja:

Karpalo

Rusorahkasammal

 

Muita suokasveja:

Suoputki

Suohorsma

Kulttuurimaiden (niityt, pientareet ym.) kasveja:

Lehtovirmajuuri

Sarjakeltano

Peltokorte

Rohtotädyke

Ukonputki

 

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |