Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

Metsäkasvillisuus

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehdot:

Hiirenporras (Ko)

Kalliokielo (Ku)

Kevätlinnunherne (Ku)

Kotkansiipi (Ko)

Kullero

Lehtokorte (Tu)

Lehtokuusama* (Tu, Ku)

Lehtovirmajuuri (Ko)

Lehväsammal* (Ko, Tu)

Metsälehmus (Tu)

Mustakonnanmarja  (Tu)

Näsiä*  (Tu, Ku)

Punakonnanmarja (Tu)

Sudenmarja* (Tu)

Sinivuokko* (Tu)

Valkolehdokki (Tu)

 

Ko = kostea lehto

Tu = tuore lehto

Ku = kuiva lehto

 

 

 

Lehtomaiset kankaat:

Isotalvikki*

Käenkaali*

Metsäimarre*

Metsäliekosammal *

Metsä-orvokki*

Nuokkuhelmikkä*

Sulkasammal*

Tähtitalvikki*

 

Tuoreet kankaat:

Isokynsisammal

Katinlieko

Kerrossammal

Keltatalvikki*

Metsäalvejuuri

Metsäkorte*

Metsäkurjenpolvi*

Metsälauha*

Metsämaitikka*

Mustikka*

Pikkutalvikki*

Riidenlieko

Seinäsammal*

Vanamo*

Yövilkka

 

Kuivahkot kankaat:

Ahomansikka*

Harmaapikaritorvijäkälä

Hietakastikka

Jauhepikaritorvijäkälä

Kangaskorte

Kangasmaitikka

Keltalieko

Kevätpiippo*

Kielo

Lillukka*

Metsätähti*

Mäntykukka

Nuokkutalvikki*

Oravanmarja*

Sianpuolukka*

Pilkkunahkajäkälä

Puolukka*

Variksenmarja

Kuivat kankaat:

Harmaaporonjäkälä *

Kanerva *

Kissankäpälä *

Kultapiisku *

Palleroporonjäkälä *

 

Kangasmetsien puita ja pensaita:

Kataja

Kuusi

Mänty

Pihlaja

* = Indikaattorilajeja

 

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |