Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Hiirenporras (Athyrium filix-femina)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiirenporras ilmentää rehevää ja kosteaa kasvupaikkaa. Laajat hiirenporraskasvustot sijaitsevatkin lähes poikkeuksetta rehevissä korvissa, puronvarsilla tai kosteissa lehdoissa, jotka ovat metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä. (s.51)

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |