Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Kevätlinnunherne (Lathyrus vernus)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso lähikuva à

Kevätlinnunherne on hyvä kuivan lehdon ilmentäjälaji. Laji on yleinen erityisesti 
Keski-Karjalan lehtokeskuksen alueen mäntyvaltaisissa harjulehdoissa sekä 
lehtomaisilla kankailla. Laji on myrkyllinen. Sen kerääminen kaupallisessa 
mielessä sekä myynti on kielletty muualla paitsi Ahvenanmaalla. (s.279)

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |