Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

Kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotkansiipi on kenties komein saniaislajimme. Se ilmentää aina erittäin rehevää 
kasvupaikkaa: kosteaa lehtoa, puronvartta tai lehtokorpea. (s.55)

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |