Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Lillukka (Rubus saxatilis)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillukka on yleinen valoisilla lehtomaisilla kankailla ja lehdoissa. Laji viihtyy 
erityisesti vanhoilla kaski- ja hakamailla.(s.243)

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |