Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Mesiangervo (Filipendula ulmaria)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiangervo on kostean ja ravinteisen paikan ilmentäjä. Se viihtyy mm. kosteissa 
lehdoissa, rehevissä korvissa, letoilla sekä kosteilla niityillä. (s. 241)

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |