Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

          Näsiä (Daphne mezereum)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näsiä on yksi myrkyllisimpiä kasvejamme. Se viihtyy lehdoissa sekä lehto- ja 
lettokorvissa. Itä-Suomessa laji on tyypillinen erityisesti kuiville lehdoille. 
(s.226).

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |