Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Suopursu (Ledum palustre)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suopursu on rämeittemme valtalajeja ja sitä tavataan myös kalliosoistumilla. 
Pohjanmaan-Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeellä ja sitä pohjoisempana se viihtyy 
myös kuivissa ja kuivahkoissa kangasmetsissä, varsinkin soitten laitamilla. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakukka. Laji on myrkyllinen (s.209).

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |