Metsä- ja suotyyppien opaskasvit

 

Vaivero (Chmaedaphne calyculata)

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaivero on Itä-Suomen rämeitten ja karujen nevojen tyypillisimpiä varpukasveja. Länsi-Suomen soilla laji on selvästi harvalukuisempi. Myrkyllinen (s.210).

 

| Metsäekologia | Copyright | MetsäVerkko |