Metsäekologia

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet ja lehtokeskukset

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde Suomen ympäristökeskuksen luvalla: Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietintö 2000. Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Suomen ympäristö 437, Luonto ja luonnonvarat. Oy Edita Ab, Helsinki, 284 s.

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |