Metsäekologia

Metsä- ja suotyyppijärjestelmä

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ovat metsien kasvupaikkatyypit lueteltuna ravinteisimmasta karuimpaan. Toisin sanoen ravinteisuus vähenee siirryttäessä taulukossa alaspäin. Neljässä muussa sarakkeessa on lueteltuna kutakin tyyppiä ravinteisuudeltaan vastaavat suotyypit pääryhmittäin. Kutakin metsätyyppiä vastaa siis yksi tai useampia suotyyppejä. Suotyyppien osalta taulukkoa on yksinkertaistettu huomattavasti, pääpaino on metsälain tarkoittamilla arvokkailla elinympäristöillä.

 

Kasvupaikkatyyppi 

Korvet 

Letot ja nevat

Rämeet 

Luhdat ja lähteiköt 

Lehto*

Lehtokorpi* 

Letot* 

 

- Puustoiset luhdat 

   - kuiva lehto

Saniaiskorpi* 

 

 

-pensaikkoluhdat* 

   - tuore lehto*

 

 

 

- avoluhdat* 

   - kostea lehto*

 

 

 

- Lähteet* 

 

 

 

 

- Lähteiköt* 

 

 

 

 

- Tihkupinnat*

Lehtomainen kangas 

Ruoho- ja heinäkorvet * 

Ruohoiset ja suursaraiset nevat* 

 

 

Tuore kangas

Kangaskorvet 
ja aitokorvet 

 

 

 

Kuivahko kangas 

 

Lyhytkortiset nevat* ja kalvakkanevat* 

Rämeet 

 

Kuiva kangas 

 

 

 

 

Karukkokangas 

 

Rahkanevat

 

 

* = metsälain tai luonnonsuojelulain tarkoittama arvokas elinympäristö Jatka tästä kohtaan Metsätyypit tai Suotyypit 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |