Metsäekologia

Metsäekologia

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä metsäekologian perusteita, metsä- ja suotyyppejä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta käsittelevä verkko-opetusmateriaali on tehty erityisesti Pohjois-Karjalan olosuhteisiin soveltuvaksi. 

Kirjallisina lähteinä on käytetty Jussi Kuusipalon (1996) teosta ’Suomen metsätyypit’ (Kirjayhtymä) sekä Eurolan, Huttusen ja Kukko-ojan (1995) teosta ’Suokasvillisuusopas’ (Oulanka Reports 14, Oulun yliopisto). Metsäluonnon arvokkaiden elinympäristöjen osalta on hyödynnetty lisäksi myös Meriluodon & Soinisen (1998) teosta ’Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt’ (Metsälehti Kustannus). Lisäksi materiaali sisältää osittain kirjoittajan omaan maastotuntemukseen perustuvia näkemyksiä mm. metsä- ja suotyyppien yleisyydestä Pohjois-Karjalan eri osissa.

 

Voit lukea/tallentaa metsäekologiamateriaalin (4560 kt)

pdf-muodossa tästä .

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |