Metsäekologia

Uudistusala

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tälle uudistusalalle on jätetty jättöpuuryhmiä. Uudistusalan rajaus on mutkitteleva, mikä pehmentää hakkuusta syntyvää maisemavaikutusta; aukko näyttää pienemmältä kuin onkaan ! Uudistusalan rajauksessa tulee huomioida mm. maastonmuodot sekä vesistöt, suot ja avainbiotoopit. 

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |