METSÄLÖN TALOUS

Metsälön talous

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkusanat

Suomessa on pyritty hyvän metsänhoidon tavoitteiden saavuttamiseen ohjailemalla yksityisien metsänomistajien päätöksentekoa lainsäädännöllä, suosituksilla, neuvonnalla ja julkisella rahoituksella. Yhteiskunnallisena tavoitteena on ollut turvata metsien puuntuotanto teollisuuden raaka-ainehuollon perustana sekä myös metsien sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.

Monelle yksityiselle metsänomistajalle metsätaloudesta saatava taloudellinen hyöty on edelleen keskeinen tavoite. Kuitenkin yksityismetsätalouden päätöksenteossa taloudellisten tekijöiden arviointi on jäänyt liian vähälle huomiolle. Tilan metsien käsittelyn toimenpiteistä päätettäessä on monesti useita vaihtoehtoja valittavana halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tuleeko päätöksenteossa arvioitua taloudelliset tekijät eri vaihtoehdoissa, ja tuleeko päätöksien mukaisten toimenpiteiden kannattavuutta seurattua pitemmällä aikavälillä? Taloudellisen toiminnan perusedellytys, kannattavuus, vaatii yksityiselläkin tilalla talouden keskeisten tekijöiden seurantaa ja siihen perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Pelkkä puun kantohintojen seuranta ei riitä alkuunkaan metsälön talouden pitkäjänteiseen menestykselliseen hoitamiseen. 

Tämän aineiston tavoitteena on kiinnittää huomiota muutamiin keskeisiin metsälön talouden tekijöihin. Tarkasteluun on valittu sellaisia tekijöitä, joihin yksityinen metsänomistaja voi vaikuttaa omalla päätöksenteollaan. 

 

Voit lukea/tallentaa metsälön talous materiaalin (129 kt)

pdf-muodossa tästä

 

Metsälön talous -materiaalissa oleviin tehtäviin kuuluvat esimerkkitilan tiedot sekä muu tarvittava materiaali on alla olevissa tiedostoissa:

kuviotiedot (471 kt)

puustotiedot kehitysluokittain (115 kt)

hakkuut, tulot ja menot (96 kt)

Summa-arvomenetelmän aputaulukot Pohjois-Karjala (xls-tiedosto 22 kt)

Summa-arvon laskentaohjelma 

 

Harjoitustehtävät:

- Tehtävä 1

- Tehtävä 2

- Tehtävä 3

- Tehtävä 4

- Tehtävä 5

- Tehtävä 6

- Tehtävä 7

- Tehtävä 8

- Tehtävä 9

- Tehtävä 10

- Tehtävä 11

- Tehtävä 12

- Tehtävä 13

 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |