Metsäekologia -               ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT

Pienvesien ennallistaminen

takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa  näkyy pato, jolla vesi on ohjattu kulkemaan ojituksen yhteydessä oikaistusta uomasta takaisin luonnolliseen uomaansa. Nurmes.

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |